škoda hostila konferenci k technickému školství | Tiskové zprávy | autoweek.cz

Škoda hostila konferenci k technickému školství

Škoda hostila konferenci k technickému školství

04.06.2015 | Rybecký Vladimír | Tiskové zprávy

Škoda je součástí Roku průmyslu a technického vzdělávání. Škoda dlouhodobě podporuje technické vzdělávání od mateřských škol po univerzity. Poskytuje i praktickou podporu ve formě grantu pro střední školy v hodnotě 500 000 Kč. 
Škoda Auto dlouhodobě podporuje technické vzdělávání v rámci své společenské odpovědnosti, letos i prostřednictvím přímého zapojení do Roku průmyslu a technického vzdělávání. Dnes na půdě Škoda Muzea hostila konferenci organizovanou Svazem průmyslu a dopravy ČR, kde zástupci státní správy, škol i soukromého sektoru diskutovali o možnostech zefektivnění spolupráce škol a firem v oblasti technického vzdělávání. Při této příležitosti věnovala Škoda pěti vybraným středním technickým školám grant v hodnotě 500 000 Kč.

Vedle diskuze o nezbytných koncepčních a systémových změnách v oblasti vzdělávání se zástupci státní správy, firem a škol věnovali i otázkám propojení byznysu a výzkumu či tomu, jak povzbudit zájem o studium technických oborů mezi žáky a jejich rodiči. Společnou snahou tohoto setkání bylo propojení výrobních firem, technických škol, zřizovatelů škol, inovačních center i vědeckých institucí. Během diskuze bylo poukázáno na příklady dobré praxe spolupráce firem a škol, zájem o podporu duálního vzdělávání v České republice, na existující problémy v oblasti podpory firem ze strany státu formou daňových odpočtů a v neposlední řadě také na problémy v oblasti predikce trhu práce s návazností na studijní obory škol. Všichni zúčastnění se zaměřili na hledání řešení, která by dlouhodobě působila ve prospěch zvyšování zaměstnanosti v průmyslových odvětvích.

Při příležitosti konference předala Škoda pěti středním školám šek v celkové výši 500 000 Kč. Prostředky z grantového programu Vzdělávání pro naši konkurenceschopnost, který byl vyhlášen pro Rok průmyslu a technického vzdělávání, jsou určeny na podporu zájmu studentů o technické vzdělávání. V těchto konkrétních pěti případech na pořízení moderního vybavení učeben určených k výuce technických předmětů, zavedení či úpravu učebních programů ve prospěch technických předmětů, k zatraktivnění výuky pro potenciální žáky nebo například na praktické projekty samotných studentů.

„Kromě provozu vlastního učiliště Škoda intenzivně spolupracuje se třemi desítkami dalších středních škol a odborných učilišť a předními technickými univerzitami v České republice i v zahraničí. Studentům technických oborů dále nabízí možnost odborné praxe, vyučujícím odborné semináře a školám poskytuje bezplatně učební pomůcky a technické vybavení pro výuku. Hodnota těchto aktivit dosahuje několik milionů korun ročně,“ sdělil při slavnostním předávání grantů Bohdan Wojnar, člen představenstva společnosti Škoda Auto zodpovědný za oblast řízení lidských zdrojů.

Od roku 2008 automobilka středním školám věnovala více než 330 vozů a stovky diagnostických zařízení, motorů a dalších komponentů. Škoda cílí i na další stupně vzdělávání. Již 3 roky realizuje regionální grantový program Popularizace technického vzdělávání na základních školách, 2 roky podporuje další vzdělávání a motivaci učitelů, ředitelů a kariérních poradců základních škol v rámci projektu Věda má budoucnost. Velmi oblíbená je i soutěž Mladí designéři určená pro talenty v mateřských školách.

U příležitosti letošního Roku průmyslu a technického vzdělávání, který byl vyhlášen Svazem průmyslu a dopravy České republiky, se Škoda zaměřila na rozšiřování svých aktivit v podpoře technického vzdělávání a užšího propojení vyučované teorie s firemní praxí.