skupina psa zveřejňuje údaje o spotřebě v reálném provozu | Tiskové zprávy | autoweek.cz

Skupina PSA zveřejňuje údaje o spotřebě v reálném provozu

Skupina PSA zveřejňuje údaje o spotřebě v reálném provozu

10.03.2017 | | Tiskové zprávy

Skupina PSA zveřejňuje na webových stránkách svých značek údaje o spotřebě 1000 verzí vozů Peugeot, Citroën a DS v reálném provozu.
Skupina PSA zveřejnila v souladu se svým slibem z roku 2016 výsledky měření prováděných na základě zkušebního protokolu, který byl předem definován společně s nevládními organizacemi Transport & Environment (T & E) a France Nature Environnement (FNE). Tento protokol byl použitý pro měření spotřeby 58 modelů skupiny PSA v reálném provozu. Na měření dohlížela certifikační organizace Bureau Veritas, která potvrdila správnost a integritu výsledků.
 
Výsledky měření u 58 modelů umožňují provést odhad spotřeby v reálném provozu u více než 1000 verzí vozů Peugeot, Citroën a DS. Hodnota byla u každého modelu výpočtena na základě stejného motoru a převodovky, při použití tří variant verzí karoserie, úrovní výbavy a rozměrů pneumatik.
 
Značky Peugeot, Citroën a DS tak u příležitosti ženevského autosalonu zákazníkům nabízejí možnost kontrolovat si na internetu spotřebu svého vozu v reálném provozu. K této informaci se dostanou prostřednictvím interaktivního modulu zadáním parametrů svého vozu (druh karoserie, úroveň výbavy, motor, převodovku a typ pneumatik). K dispozici je i konfigurátor, pomocí něhož si každý může odhadnout i spotřebu na základě svých zvyklostí (počet cestujících, náklad, styl jízdy atd.).
 
Konfigurátor je pro začátek k dispozici na stránkách značek v šesti zemích: ve Francii, Německu, Velké Británii, Itálii, Španělsku a Švýcarsku. Postupně bude k dispozici v ostatních evropských zemích.
 
Protokol, který se inspiroval evropským projektem RDE (Real Driving Emissions), měří spotřebu paliva pomocí přenosného měřicího zařízení PEMS (Portable Emissions Measurement System tj. přenosný systém pro měření emisí), které je instalováno na vozidle. Měření spotřeby 58 vozů probíhala na veřejných komunikacích (23 km v městských ulicích, 40 km na běžné silnici a 30 km na dálnici) za reálných podmínek jízdy (zapnutá klimatizace, naložená zavazadla a cestující, členitý terén atd.).
 
Gilles Le Borgne, ředitel pro kvalitu a engineering PSA upřesnil: „Naši zákazníci mají nyní k dispozici komplexní a transparentní údaje o spotřebě paliva. V létě 2017 přidáme údaje o emisích NOx.“
 
Greg Archer, ředitel divize Clean Vehicles organizace Transport & Environment, prohlásil: „Partnerství se skupinou PSA poukazuje na tři klíčové otázky. Za prvé, testy měření skutečných emisí CO2 prováděné na silnicích jsou spolehlivé, reprezentativní a opakovatelné. Za druhé, výrobce uznává, že na straně uživatelů existuje poptávka po spolehlivých informacích o skutečné spotřebě svých vozů. A za třetí, v éře „alternativních faktů“ a nepoctivých manipulací s testy emisí dala skupina PSA přednost transparentnosti a otevřenosti jako způsobu, jak znovu obnovit důvěru se svými zákazníky. Ostatní výrobci by měli její příklad následovat.“
 
Denez L'Hostis, ředitel organizace France Nature Environnement, dodal: „V poslední době jsme často zažívali období vysoké úrovně znečištění ovzduší, kdy se za viníka označovaly emise automobilů. Ceníme si proto snahy skupiny PSA o transparentnost, v rámci níž se zavázala provést měření jednotlivých emisí automobilů. Tento závazek reaguje na požadavek občanů znát pravdu o znečištění ovzduší. To je nezbytným krokem k realizaci opatření ke zlepšení kvality ovzduší a kvality života lidí.“
 
Philippe Lanternier, ředitel pro firemní a obchodní rozvoj společnosti Bureau Veritas, prohlásil: „Bureau Veritas může potvrdit, že veškeré testy provedené v rámci této rozsáhlé kampaně proběhly správně. Systém pro měření se rok po zahájení provozu a po mnoha testech ukázal jako spolehlivý a bude vhodný i pro účinné měření emisí NOx.“