soud potvrdil nemravnost vymáhání nedoplatků mýtného | Tiskové zprávy | autoweek.cz

Soud potvrdil nemravnost vymáhání nedoplatků mýtného

Soud potvrdil nemravnost vymáhání nedoplatků mýtného

20.01.2012 | | Tiskové zprávy

Tisková zpráva Sdružení automobilových přepravců ČESMAD Bohemia.

Sdružení ČESMAD Bohemia již mnoho měsíců kritizuje fakt, že advokátní kancelář Němec, Bláha & Navrátilová získala netransparentně zakázku v řádu desítek milionů korun. Tato kancelář vymáhá po dopravcích nedoplatky na mýtném, aniž by toto mýto bylo ze strany provozovatele systému řádně vyúčtováno. Většinou se jedná o chyby systému, který pro ŘSD provozuje firma Kapsch a v jednom případě jsou dokonce účtovány nedoplatky za mýtnou bránu u Poděbrad, která nikdy nestála. Navíc se jedná o stokorunové částky aktuálně z let 2007 a 2008.

Z tohoto důvodu Sdružení podpořilo své členy v několika soudních sporech, kdy první z nich dospěl k závěru. Okresní soud v Třebíči rozhodl, že advokátní kancelář Němec, Bláha & Navrátilová zastupující stát, resp. ŘSD nemají nárok se takovýmto způsobem domáhat zaplacení dlužné částky, neboť stát by měl být první v řadě, kdo dodržuje pravidla, která stanovil, a navíc musí žalovanému dopravci uhradit soudní náklady. Ve zdůvodnění je uvedeno, že stát, který nebyl vůbec schopen dopravci ve stanovené lhůtě řádně mýto vyúčtovat, a splnit tedy včas své smluvní povinnosti, nemůže za takové situace spravedlivě požadovat jeho zaplacení tímto způsobem.

"Je smutné, že jsme svědky dalšího vyhazování veřejných prostředků. Je naprosto nepřijatelné, aby byli popoháněni k soudu jeho uživatelé, kteří za nefunkčnost mýtného systému nemohou. Ztrátu z nevyúčtovaného mýtného by měl nést jeho provozovatel, resp. generální dodavatel, který za to nese odpovědnost," konstatuje Martin Špryňar, generální tajemník Sdružení.

ČESMAD Bohemia je připraven poskytnout svým členům právní rady a pokyny jak proti nekorektnímu postupu zmíněné advokátní kanceláře postupovat, a domoci se tak nejen svého práva, ale i náhrady soudních výloh. Doufejme, že tímto rozsudkem nemravný byznys AK Němec, Bláha & Navrátilová brzy skončí.

 

Martin Felix

Sdružení ČESMAD Bohemia