soutěž na mýtný systém po roce 2019 | Tiskové zprávy | autoweek.cz

Soutěž na mýtný systém po roce 2019

Soutěž na mýtný systém po roce 2019

16.06.2017 | | Tiskové zprávy

Ministerstvo dopravy vypsalo technologicky neutrální soutěž na mýtný systém po roce 2019.
Do nové soutěže na výběr mýtného na českých dálnicích a silnicích I. tříd se mohou hlásit zájemci. Ministerstvo dopravy totiž vypsalo v souladu s usnesením vlády zadávací řízení na provozovatele mýtného systému po roce 2019. Předpokládaná cena zakázky je necelých 29 miliard Kč na 10 let bez DPH.
 
„Pokračujeme v nápravě chyb v otázce výběru mýtného, které tu zanechaly předchozí vlády. Nejdřív jsme odblokovali situaci, aby stát vůbec mohl vypsat soutěž. Dohodli jsme se se stávajícím provozovatelem na změnách smlouvy a uvolnili cestu k tomu, že nyní můžeme vypsat technologicky neutrální soutěž, do které se mohou přihlásit všechny firmy, které o provozování mýta mají zájem,“ říká ministr dopravy Dan Ťok.
 
Poprvé od problematického výběru a uzavření smlouvy a kontroverzních dodatků na dodávku a provozování mýtného v letech 2005 až 2007 je tu transparentní otevřené zadávací řízení, které neurčuje, jestli použít pro výběr mýtného od nákladních vozidel konkrétní technologii. Jestli zvítězí mikrovlnný nebo satelitní systém ukáže až vyhodnocení celé soutěže.
 
„Rozsah mýtného se podle rozhodnutí vlády rozšíří od roku 2020 o dalších 900,3 km silnic I. třídy. Celkem by tedy nový provozovatel mýtného systému měl vybírat poplatky na 1347 km dálnic a 1141 km silnic I. třídy,“ vysvětluje ministr.
 
Dohromady je očekávaná cena zakázky na 10 let v hodnotě necelých 29 miliard Kč. Na přihlášení se do tendru budou mít uchazeči následující dva měsíce, vyhodnocení soutěže a uzavření smlouvy Ministerstvo dopravy předpokládá do srpna 2018. Meziročně výběr mýtného od nákladních automobilů roste. Za rok 2016 se vybralo skoro 10 miliard Kč a jenom za necelou polovinu letošního roku narostl výběr mýtného o necelá 4 %.
 
Současné vedení ministerstva v čele s Danem Ťokem se vypořádalo s tím, že smlouva se stávajícím provozovatelem systému nepočítala po deseti letech se svým koncem, ani s předáním systému novému provozovateli. To se podařilo vyřešit, upravit kontrakt, prodloužit jej na maximálně tři roky a vypsat novou transparentní soutěž.
 
Mýtný systém po roce 2019
1. MD plní zadání vlády, s předstihem vypsalo soutěž na mýto
2. Tendr neupřednostňuje žádnou technologii – ani satelitní, ani mikrovlnnou
3. Parametry
• cenu určí soutěž, předpokládaná hodnota 29 miliard Kč
• provoz na 10 let (do roku 2029)
• rozšíření zpoplatnění silnic o 900 km – rozsah zadala vláda
4. MD napravilo chybu předchozí smlouvy, umožnilo předání systému a vypsání tendru; předchozí vlády na přípravu nesáhly
5. Další kroky
• zájemci mají dva měsíce na přihlášení do soutěže a prokázání kvalifikace
• MD povede jednání se všemi, kteří se kvalifikují
• vyhodnocení nabídek a uzavření smlouvy do srpna 2018
• příprava mýtného systému a zahájení provozu od 2020