společnost ško-energo slaví 20 let | Tiskové zprávy | autoweek.cz

Společnost ŠKO-ENERGO slaví 20 let

Společnost ŠKO-ENERGO slaví 20 let

04.06.2015 | | Tiskové zprávy

ŠKO-ENERGO je spolehlivým dodavatelem energií pro Škoda Auto již od roku 1995. Od roku 1995
se dosáhlo snížení spotřeby energie na jeden vyrobený vůz o více než polovinu.
Společnost ŠKO-ENERGO, dodavatel energií pro Škoda Auto, slaví 20. výročí své existence. V úzkém partnerství s ní se společnosti Škoda Auto podařilo od roku 1995 snížit spotřebu energie na jeden vyrobený vůz o více než polovinu. Také spotřeba vody ve výrobě se výrazně snížila, jen v roce 2014 o 15 %. V příštích letech chce Škoda v rámci environmentální strategie GreenFuture realizovat další opatření pro zajištění trvale udržitelné výroby.

​Centrálním úkolem společnosti ŠKO-ENERGO, která má sídlo v Mladé Boleslavi, je zásobování tří výrobních závodů Škoda Auto v České republice (Mladá Boleslav, Kvasiny a Vrchlabí) elektřinou, vodou, teplem, zemním plynem a stlačeným vzduchem. Navíc ŠKO-ENERGO dálkově zásobuje teplem obyvatele, firmy a zařízení města Mladá Boleslav.

Spoluvlastníky společnosti ŠKO-ENERGO jsou vedle Škoda Auto a.s. (podíl 44,5 %) také VW Kraftwerk GmbH (22,5 %), E.on Czech Holding AG (21 %) a energetická společnost ČEZ a.s. (12 %).

„Bez energie nejde v automobilové výrobě nic. Energetická efektivita je proto opravdovou konkurenční výhodou. Společně se ŠKO-ENERGO se nám za posledních 20 let podařilo optimalizovat využití energie na vyrobený vůz a citelně snížit dopady na životní prostředí. Stabilní a efektivní zásobování energiemi, které ŠKO-ENERGO poskytuje, je základem pro naši každodenní práci. Do jisté míry je tedy úspěch společnosti Škoda Auto také úspěchem našeho energetického partnera,“ říká Michael Oeljeklaus, člen představenstva společnosti Škoda Auto odpovědný za výrobu a logistiku a předseda dozorčí rady ŠKO-ENERGO.

V letech 1995 až 2014 vzrostla výroba Škoda Auto v České republice z 208 000 na přibližně 600 000 vozů ročně. Ve stejném období dokázala automobilka v úzké spolupráci se ŠKO-ENERGO snížit spotřebu energie na jeden vyrobený vůz více než o polovinu, a sice z 3,9 na 1,75 MWh. 

V letech 2010 až 2015 klesla spotřeba energie ve výrobních závodech společnosti Škoda Auto v České republice (MWh/vůz) o téměř 21 %. Spotřeba vody, připadající na jeden vyrobený vůz je v roce 2015, je ve srovnání s hodnotou roku 2010 přibližně o 22 % nižší. Jen v roce 2014 dokázala Škoda Auto ve spolupráci se ŠKO-ENERGO snížit spotřebu vody ve výrobě o 15 %. Ušetřené množství vody odpovídá hodinovému průtoku Vltavy v Praze.
Výrazného zlepšení dosáhla Škoda Auto v oblasti emisí CO2 připadajících na jeden vyrobený vůz. Hodnota se snížily téměř o 44 %. Klíčovým dílem k tomu přispělo zejména intenzivnější spalování biomasy při výrobě elektřiny v teplárně společnosti ŠKO-ENERGO v Mladé Boleslavi. Přibližně třetina tamější produkce elektřiny pochází právě z biomasy (ve formě dřevěných pelet). Snížení emisí CO2 ve srovnání s konvenčním spalováním uhlí a plynu dosahuje hodnoty téměř 130 000 tun CO2 ročně.