stanovisko skupiny psa k vyšetřování dgccrf | Tiskové zprávy | autoweek.cz

Stanovisko skupiny PSA k vyšetřování DGCCRF

Stanovisko skupiny PSA k vyšetřování DGCCRF

11.02.2017 | | Tiskové zprávy

Skupina PSA bere na vědomí rozhodnutí francouzské agentury DGCCRF pro hospodářskou soutěž, ochranu spotřebitelů a boj proti podvodům. Toto rozhodnutí se týká postoupení závěrů vyšetřování veřejnému prokurátorovi, k čemuž skupina PSA vyjadřuje svoje překvapení.
Vzhledem k dané situaci skupina PSA předloží jednoznačné argumenty k ochraně zájmů skupiny, jejích 180 000 zaměstnanců, klientů i obchodních partnerů. Skupina PSA zdůrazňuje, že:
- ve všech zemích, ve kterých působí, dodržuje platné předpisy
- vozy vyráběné skupinou PSA nebyly nikdy vybaveny softwarem ani systémy, které umožňují snižování emisí oxidů dusíku (NOx) při testování shody, aby motor fungoval v úspornějším režimu než při běžných jízdních podmínkách
- výsledky testů, které provedly různé evropské a francouzské orgány potvrdily, že vozy vyráběné skupinou PSA splňují regulační testovací kritéria.
 
Skupina PSA chápe, že vyšetřování agenturou DGCCRF se týká vznětových motorů starší generace, na něž se vztahuje emisní norma Euro 5 (v platnosti od roku 2009 do roku 2015). Testy, které nedávno provedlo středisko IFPEN na jednom z vozidel skupiny podléhajícím emisní normě Euro 5, však neprokázaly žádné anomálie. Výsledky testů odpovídají přístupu skupiny PSA tak, jak jej skupina vysvětluje různým orgánům a médiím, a který se týká nastavení parametrů motoru dle jízdního chování řidiče v reálných podmínkách.
 
Motory skupiny PSA jsou projektované v první řadě s ohledem na snížení emisí NOx v městském prostředí. Dalším cílem je zabezpečit co nejlepší poměr NOx/CO2 v podmínkách mimo město při široké škále teplot pro nepřetržitě pracující motor. Kromě toho se skupina PSA zavázala splnit tři roky před požadovaným termínem požadavky typového schválení, týkající se emisí vznikajících v reálném provozu (RDE), které se začne uplatňovat od roku 2020 jako součást budoucí normy. Tento nový postup nahradí současný, který neodpovídá reálnému používání vozů zákazníky.
 
A nakonec skupina PSA je jediným výrobcem automobilů na světě, který přijal iniciativu kompletní transparentnosti údajů o spotřebě paliva a emisích CO2 v podmínkách reálného provozu u svých modelů. Dokladem jsou
- protokoly o testech vypracované ve spolupráci s dvěma mimovládními organizacemi a certifikační agenturou                        
- víc než 50 otestovaných modelů a 35 000 najetých testovacích kilometrů;
- výsledky testů jsou k dispozici na webových stránkách značek Peugeot, Citroën a DS.
Tato kampaň zaměřená na transparentnost se od letošního roku rozšíří i na emise NOx.
 
Gilles Le Borgne, výkonný viceprezident pro výzkum a vývoj, uvedl: „Toto prohlášení nás překvapilo zejména proto, že skupina PSA je hrdá na to, že působí v první linii vývoje technologií snižujících znečištění ovzduší, jako jsou například filtry pevných částic (FAP resp. DPF) nebo selektivní katalytická redukce (SCR). Zároveň je lídrem v oblasti snižování emisí CO2 a průkopníkem transparentní komunikace se zákazníky o spotřebě paliva v podmínkách reálného provozu. Skupina PSA, jakožto nejvýznamnější francouzský vývozce automobilů, bude proto bojovat za to, aby obhájila svoje technologie, odbornost a konkurenceschopnost v zájmu francouzského průmyslu.“