startuje jubilejní 10. ročník grantového programu tpca | Tiskové zprávy | autoweek.cz

Startuje jubilejní 10. ročník grantového programu TPCA

Startuje jubilejní 10. ročník grantového programu TPCA

11.11.2014 | Rybecký Vladimír | Tiskové zprávy

Grantový program TPCA pro Kolínsko otevřel své brány všem, kteří mají v následujícím období v plánu "spáchat" nějaké to dobro. Nový ročník s sebou přináší i spoustu novinek… Rozšířili se oblasti, ve kterých chce TPCA pomáhat.

V rámci jubilejního 10. ročníku grantového programu TPCA pro Kolínsko podpoří kolínská automobilka vybrané projekty opět částkou 4 000 000 korun. Zaměří se především na projekty spadající do oblastí bezpečnost a zdraví, ochrana životního prostředí a občanský život. Přihlášky budou přijímány do 9. ledna 2015.

 

Pomocí grantového programu podpořila TPCA již celkem 157 veřejně prospěšných projektů. Společně s dalšími aktivitami tak dlouhodobě přispívá k rozvoji obcí, neziskových organizací, zájmových skupin, škol či školek v kolínském regionu.

 

Při přípravě jubilejního ročníku grantového programu provedla kolínská automobilka průzkum týkající se aktivit zaměřených na podporu regionu. Cílem dotazování bylo získat informace o aktuálních potřebách na Kolínsku a jejich následné srovnání s prioritami programu.  Z výsledků průzkumu vyplývá, že nadpoloviční většina dotazovaných vnímá působení TPCA jako prospěšné. Pro 66 % dotazovaných je důležitá oblast zdraví a bezpečnosti, 60 % jmenovalo ochranu životního prostředí, 49 % lidí by chtělo podpořit kulturu, sport a vzdělávání a 47 % by preferovalo oblast občanské vybavenosti, do které patří například hřiště a cyklotrasy.

 

„Díky průzkumu jsme si ověřili, že očekávání a potřeby regionu se shodují s prioritami našeho grantového programu. Získané informace jsme navíc využili k vylepšení programu. Rozšířili jsme kategorii bezpečnosti dopravy, která nyní zahrnuje i projekty týkající se prevence kriminality a péče o zdraví. Důraz chceme klást také na podporu mladých sportovců, zejména na zajištění sportovního vyžití. Důležité budou i projekty podporující technické vzdělávání,“ říká Monika Koťarová, koordinátorka grantového programu TPCA pro Kolínsko.

 

Průzkumu se zúčastnili obyvatelé Kolínska i zaměstnanci TPCA. Více než 70 % dotazovaných potvrdilo, že za poslední rok navštívilo některou z akcí, na jejíž organizaci TPCA přispívala. Zhruba polovina z nich považuje podporu ze strany TPCA za dostatečnou. Když měli respondenti odhadnout, kolik finančních prostředků automobilka ročně věnuje na rozvoj regionu, velká část se domnívala (37 %), že TPCA přispívá méně, než tři miliony korun. Při tom automobilka letos překročila hranici 100 investovaných milionů.

 

Zvyšuje se i zájem zaměstnanců TPCA o možnost získat pro své projekty finanční podporu od zaměstnavatele. Svým spoluobčanům mohou pracovníci automobilky zprostředkovat kulturní a sportovní akce nebo přispět na ochranu přírody či pomoci znevýhodněným. „Do budoucna se chceme hodně zaměřit na širší zapojení zaměstnanců do dění v regionu,“ dodává Monika Koťarová. TPCA záleží na kolínském regionu, jeho potřebách a očekáváních, a proto by chtěla stejný průzkum provádět každé dva roky.