téměř třetina velkých firem bude nabírat zaměstnance | Tiskové zprávy | autoweek.cz

Téměř třetina velkých firem bude nabírat zaměstnance

Téměř třetina velkých firem bude nabírat zaměstnance

22.12.2015 | | Tiskové zprávy

Společnost Manpower Česká republika zveřejnila výsledky průzkumu Manpower Index trhu práce pro první čtvrtletí roku 2016. Výsledky průzkumu Manpower index trhu práce ukazují, že zaměstnavatelé mají pro 1. čtvrtletí 2016 nadprůměrné náborové plány i přes nejslabší náborové období v roce.
V rámci průzkumu Manpower Index trhu práce pro první čtvrtletí 2016 byla všem účastníkům vybraného reprezentativního vzorku 750 zaměstnavatelů v ČR položena otázka: „Jak očekáváte, že se změní celkový počet zaměstnanců ve vaší společnosti v následujícím čtvrtletí do konce března 2016 v porovnání s aktuálním čtvrtletím?“

Zaměstnavatelé v České republice hlásí pro první čtvrtletí 2016 v průměru stagnující náborové plány -7 % zaměstnavatelů očekává nárůst počtu pracovních sil, 7 % předpovídá snížení počtu pracovních sil a 85 % zaměstnavatelů nepředpokládá žádné změny. Na základě těchto údajů vykazuje Čistý index trhu práce pro Českou republiku pro první čtvrtletí 2016 hodnotu 0 %.

„Nezaměstnanost v ČR nadále klesá a je druhá nejnižší v Evropě. To je velmi příznivá zpráva pro lidi, kteří hledají práci, ale společnosti si stále více stěžují, že nemohou najít dostatek vhodných zaměstnanců. Již neplatí, že nemohou najít pouze dostatek odborníků. V ČR jsou také tisíce neobsazených volných míst ve výrobě, skladování a call centrech. Podle Manpower index trhu práce bude v prvním čtvrtletí 2016 29 % velkých společností nad 250 zaměstnanců zvyšovat počet pracovních míst. Nejvíce poptávek zaznamenáváme především od našich klientů ve strojírenství, elektrotechnickém průmyslu a logistice. Celkové výsledky průzkumu „zhoršuje“ především zimní sezóna v zemědělství, těžbě a hotelnictví. Opatrnost pozorujeme nadále ve většině malých firem,“ řekla Jaroslava Rezlerová, generální ředitelka ManpowerGroup Česká a Slovenská republika.
 
Porovnání náborových plánů podle velikosti společnosti
V příštím čtvrtletí se očekává nárůst náborových aktivit především u velkých společností nad 250 zaměstnanců, kde je Čistý index +22 % (29 % bude nabírat a 7 % propouštět). U středních podniků je Čistý index +15 % a u malých podniků +8 %. Záporné náborové plány hlásí mikropodniky (pod 10 zaměstnanců) s indexem -2 %.
 
Porovnání dle odvětví
Zaměstnavatelé v šesti z 10 odvětví předpovídají pro nadcházející čtvrtletí zvyšování počtu pracovních sil.

Nejsilnější náborové prostředí předpovídá odvětví Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody s Čistým indexem trhu práce +9 %. Příznivé náborové prostředí mohou očekávat uchazeči o práci také v odvětví Státní správa, zdravotnictví, vzdělávání a kultura s Indexem +7 %.

Doprava, skladování a komunikace a Velkoobchod a maloobchod hlásí Index +2 %. Oproti tomu čtyři odvětví hlásí pokles náborových aktivit, především Zemědělství, myslivost, lesnictví a rybolov, kde je Index -14 %.
 
Regionální srovnání v rámci ČR
Zaměstnavatelé ve dvou ze tří regionů očekávají v příštím čtvrtletí nárůst počtu pracovních sil. Nejsilnější Čistý index trhu práce +4 % hlásí Morava, podobná situace je v Praze s Indexem ve výši +3 %. V Čechách očekávají útlum náborových aktivit, a to s hodnotou ‑3 %. V porovnání s předchozím čtvrtletím Index na Moravě posílil o 6 procentních bodů. Náborové plány v Čechách oslabily o 4 % a v Praze zůstaly beze změn.

 

O průzkumu „Manpower Index trhu práce“

Průzkum Manpower Index trhu práce se provádí každé čtvrtletí za účelem sledování záměrů zaměstnavatelů snížit nebo zvýšit počet zaměstnanců během následujícího čtvrtletí. Česká republika je jednou ze 42 zemí a oblastí, ve které průzkum probíhá.

V rámci projektu Manpower Index trhu práce pro 1. čtvrtletí roku 2016 byli osloveni zaměstnavatelé reprezentativního vzorku 750 zaměstnanců v České republice a byla jim položena stejná otázka: „Jak očekáváte, že se změní celkový počet zaměstnanců ve vaší společnosti v prvním čtvrtletí 2016 v porovnání s aktuálním čtvrtletím?“

Průzkum „Manpower Index trhu práce“ se provádí každé čtvrtletí za účelem sledování záměrů zaměstnavatelů snížit nebo zvýšit počet zaměstnanců během následujícího čtvrtletí.

Průzkum probíhá již více než 50 let a za tuto dobu se stal jedním z nejdůvěryhodnějších průzkumů náborové aktivity na světě. Manpower Index trhu práce je založen na dotazování více než 58 000 zaměstnavatelů z veřejného i soukromého sektoru napříč 42 zeměmi a je považován za vysoce důvěryhodný ekonomický indikátor.

Manpower má pro Českou republiku k dispozici i sezonně očištěná data SAD (jelikož průzkum v ČR se provádí již pět let), která eliminují dopad sezonních výkyvů v datech týkajících se náborových aktivit. Tisková zpráva uvádí všechna data sezonně neočištěná.
 
  • Téměř třetina velkých firem bude nabírat zaměstnance
  • Téměř třetina velkých firem bude nabírat zaměstnance
  • Téměř třetina velkých firem bude nabírat zaměstnance
  • Téměř třetina velkých firem bude nabírat zaměstnance