testy spotřeby paliva u vozů společnosti mmc | Tiskové zprávy | autoweek.cz

Testy spotřeby paliva u vozů společnosti MMC

Testy spotřeby paliva u vozů společnosti MMC

22.04.2016 | | Tiskové zprávy

Mitsubishi Motors Corporation (MMC) vydala zprávu ke zjištěným nesrovnalostem v testování spotřeby. Jedná se o testy spotřeby paliva, nikoliv škodlivých emisí a týká se modelů prodávaných výhradně v Japonsku. MMC přijala okamžitá opatření.
Mitsubishi Motors Corporation (MMC) oznámila, že testy spotřeby paliva prováděné společností MMC byly realizovány podle jiné metody, než jakou vyžaduje japonská legislativa. Vedly tak k nesprávným údajům o spotřebě paliva, které byly lepší než spotřeba ve skutečnosti. Společnost MMC rychle reagovala a omluvila se všem zákazníkům i zúčastněným stranám, a zároveň zřídila výbor externích odborníků, aby byl problém důkladně a objektivně prošetřen. V souladu s otevřenou a transparentní politikou MMC se společnost zavázala zveřejnit finální výsledky šetření, až budou dostupné.
 
Martin Krob, generální ředitel společnosti M Motors CZ, která je oficiálním dovozcem vozů Mitsubishi do ČR, uvádí: „Oceňuji, že Mitsubishi Motors Corporation jednala rychle a rozhodně. Jsme si vědomi toho, že tento problém může vyvolat znepokojení u některých našich zákazníků.  Každopádně bych chtěl všechny ujistit, že se nesprávně prováděné testování spotřeby paliva týká  pouze modelů vyráběných pro Japonsko a prodávaných výhradně na tomto trhu.“
 
MMC okamžitě zastavila výrobu a prodej čtyř vozů, jde o Mitsubishi eK Wagon, Mitsubishi
eK Space, Nissan Dayz a Nissan Dayz Roox, které MMC vyrábí pro Nissan Motors Corporation. Jedná se modely, které jsou prodávány výhradně na domácím japonském trhu.
  • Testy spotřeby paliva u vozů společnosti MMC
  • Testy spotřeby paliva u vozů společnosti MMC
  • Testy spotřeby paliva u vozů společnosti MMC