úspěšný rok automobilového průmyslu | Tiskové zprávy | autoweek.cz

Úspěšný rok automobilového průmyslu

Úspěšný rok automobilového průmyslu

28.06.2019 | | Tiskové zprávy

Český automobilový průmysl dosáhl v roce 2018 opět rekordní výsledky. Odvětví zůstává nadále motorem české ekonomiky, významným zaměstnavatelem, který přispívá k rozvoji jednotlivých regionů Česka i významným plátcem daní do veřejných rozpočtů.
Členské firmy AutoSAP v roce 2018
Tržby: 1102,4 miliardy Kč (+ 0,8 %)
Export: 920,7 miliardy Kč (+ 0,3 %)
Počet zaměstnanců: 133 079 (+ 3,8 %)
Průměrná mzda: 40 865 Kč (+ 8,7 %)
 
Produkce firem sdružených v AutoSAP mírně překonala maxima dosažená o rok dříve. Většina produkce byla vyvezena na zahraniční trhy. Dominantním exportním partnerem je dlouhodobě s více než třetinovým podílem Německo. Firmy AutoSAP se na celkové průmyslové produkci v roce 2018 podílely téměř jednou čtvrtinou (23,7 %), podíl na celkovém exportu ČR činil v loňském roce 20,9 %.
 
Uplynulý rok byl současně ve znamení růstu počtu zaměstnanců a jejich mezd. Počet zaměstnanců v automobilovém průmyslu ve firmách AutoSAP opět vzrostl na celkový počet 133 079, což je oproti předchozímu roku o 4895 osob více než v roce předchozím. Nárůst počtu zaměstnanců i mezd zaznamenaly všechny skupiny výrobců − finální výrobci, dodavatelé i ostatní firmy a organizace.
 
Průměrná mzda ve firmách AutoSAP v roce 2018 vzrostla o 8,7 % na 40 865 Kč, v dělnických profesích o 9,4 % na 34 556 Kč. Celkově je průměrná mzda u členů AutoSAP o 28,2 % vyšší než průměrná mzda v ČR (v dělnických profesích je to 8,4 % nad celkovou průměrnou mzdou v ČR). Členové AutoSAP představují 15 % zaměstnanců v průmyslu ČR.
 
Finální výrobci přepsali rekordy
Tržby: 617,5 miliardy Kč (+ 0,6 %)
Export: 564,2 miliardy Kč (+ 0,9 %)
Celková produkce: 1 469 906 silničních vozidel
Osobní automobily: 1 437 396 kusů (+ 1,7 %)
Autobusy: 4890 kusů (+ 5,6 %)
Nákladní: 829 kusů (- 44,0 %)
Motocykly: 1493 kusů (+ 12,2 %)
Přívěsy a návěsy: 25 298 kusů (+ 0,4 %)
 
Produkce finálních výrobců jen mírně navýšila rekordní hodnoty s roku 2017. I nadále je velký zájem o „české“ autobusy vyráběné výhradně na zakázku. Výrazně také vzrostla výroba motocyklů. Přívěsů a návěsů bylo vyrobeno téměř stejný počet jako v roce 2017. V porovnání s ostatními zeměmi zůstává Česká republika významným světovým producentem vozidel. V přepočtu na jednoho obyvatele jsme jedničkou ve výrobě autobusů a dvojkou v produkci osobních vozů. V absolutním počtu jsme udrželi pátou pozici v Evropě a oproti roku 2017 se posunuli o dvě příčky vpřed ve světovém měřítku na patnácté místo.
 
Dodavatelé v automobilovém průmyslu dosáhli produkce předchozího roku
Tržby: 459,9 miliardy Kč (- 0,1 %)
Export: 350,3 miliardy Kč (- 0,8 %)
Zaměstnanost: 80 902 osob (+ 1,9 %)
Průměrná mzda: 35 555 Kč (+ 6,3 %)
 
Přínos dodavatelských firem pro výkonnost celého autoprůmyslu v ČR je významný. Podíl na celkových tržbách firem AutoSAP činí 41,8 % a na exportu 38,3 %. Do skupiny 10 největších exportérů AutoSAP se dlouhodobě řadí celkem 6 dodavatelů.
 
Stejně jako u finalistů se také u dodavatelských firem projevilo ochlazení zejména na exportních trzích. Přestože tržby a export dodavatelů nepatrně poklesly, lze říci, že výkonnost zůstala na úrovni loňského rekordního roku. Z celkové produkce v hodnotě téměř 460 miliard Kč bylo exportováno zboží za 350 miliard Kč. Dodavatelé jsou zároveň významnými zaměstnavateli v jednotlivých regionech Česka. Bezmála 81 000 zaměstnanců se na celkovém počtu zaměstnanců firem AutoSAP podílí více než z 60 %.
 
Účelové organizace jsou nejvíce rostoucí součástí AutoSAP
Tržby: 24,9 miliardy Kč (+ 25,2 %)
Export: 6,2 miliardy Kč (+ 5,4 %)
 
Firmy, které se zabývají službami, výzkumem, vývojem a konstrukcí pro automobilový průmysl v době transformace celého odvětví nabývají na své důležitosti. Účelové organizace tvoří téměř třetinu firem AutoSAP s 9500 zaměstnanců. S čtvrtinovým nárůstem tržeb na celkových 24,9 miliardy Kč se staly nejrychleji rostoucí součástí AutoSAP.
 
Český automobilový průmysl z pohledu příjmů do státního rozpočtu
Automobilový průmysl je nejen klíčovým sektorem ekonomiky, ale také významným plátcem daní. Spolu s dalšími segmenty ekonomiky obsluhujícími automobilový průmysl, silniční dopravu a individuální i hromadnou mobilitu na pozemních komunikacích, je významným přispěvatelem do složené daňové kvóty (fiskálních veřejných příjmů) ČR.
 
Odhadované odvody členských firem Sdružení automobilového průmyslu, které se na celkové produkci autoprůmyslu podílí z více než 90 %, dosahují výše nejméně 62 miliard Kč. Když se podíváme na celý autoprůmysl, odhadujeme, že se jedná o 69 miliard Kč.
 
Veřejné investice související s adaptací ČR na elektromobilitu a další megatrendy v automobilovém průmyslu a chytré mobilitě tak významně financuje prostřednictvím příspěvku do složené daňové kvóty samotný automobilový průmysl.