vliv loňského vyřazení vozidel z registru | Tiskové zprávy | autoweek.cz

Vliv loňského vyřazení vozidel z registru

Vliv loňského vyřazení vozidel z registru

30.03.2016 | | Tiskové zprávy

Mimořádné množství vozidel vyřazených z registru v roce 2015 se neprojevilo na složení vozového parku. Uvádí to zpráva SDA.
V roce 2015 bylo z CRV vyřazeno celkem 756 653 vozidel, z toho 87 499 bylo vyvezeno a 669 154 zaniklo (bylo zrušeno).

Skupinu „zaniklých“ (zrušena technická způsobilost – vozidlo určeno k fyzické likvidaci) je však nutné upřesnit, neboť pouze 111 222 vozidel bylo předáno k likvidaci a dalších 557 932 bylo po 1. 7. 2015 vyřazeno administrativně. Důvodem je zákon č. 293/2013 Sb. (čl. II, odst. 4b), který pro vozidla v tzv. polopřevodu stanovil, že pokud do 6 měsíců od nabytí účinnosti zákona (1. 1. 2015) nebude zapsán vlastník, vozidlo zanikne.

Administrativně vyřazená vozidla neměla vliv na statistiku vozového parku v ČR, neboť vozidla v dlouhodobém polopřevodu do ní nikdy nebyla zahrnuta.
 
Zánik vozidel v roce 2015 – vyřazení z CRV (ks)
Kategorie Administrativně Likvidace Celkem
OA – osobní automobily 463 474 92 382 555 856
LUV – lehká užitková vozidla 24 103 4 781 28 884
BUS – autobusy 2 009 428 2 437
NA – nákladní automobily 15 287 3 064 18 351
L – motocykly 29 403 5 885 35 288
O – přípojná vozidla 18 696 3 692 22 388
Ostatní vozidla 2 678 555 3 233
Nezařaditelné 2 120 402 2 522
T - traktory 162 33 195
Celkem 557 932 111 222 669 154
 
Pro informaci uvádíme i přehled vozového parku v posledních 5 letech, ze kterého je zřejmé, že průměrné stáří vozidel se zatím stále zvyšuje.