výběrové řízení na provozovatele crv | Tiskové zprávy | autoweek.cz

Výběrové řízení na provozovatele CRV

Výběrové řízení na provozovatele CRV

30.04.2015 | | Tiskové zprávy

Ministerstvo dopravy vypisuje výběrové řízení na nového provozovatele Centrálního registru vozidel.
Ministr Dan Ťok oznámil vypsání otevřeného výběrového řízení na nového provozovatele Centrálního registru vozidel. Smlouvu na tříleté provozování systému by ministerstvo dopravy s vítězným uchazečem chtělo podepsat v červenci, aby registr mohl včas převzít a provozovat od října letošního roku. Další správu registru po uplynutí této smlouvy chce ministerstvo zajistit vlastními prostředky.

Centrální registr vozidel v minulosti provázela řada problémů a ministerstvo dopravy opakovaně odkládalo soutěž na jeho správce. Ministr dopravy Dan Ťok proto hned po nástupu do funkce ustavil pracovní tým, který měl naplnit čtyři základní cíle: zajistit bezproblémové fungování tohoto důležitého registru, vypsat transparentní výběrové řízení, naplnit požadavky nového kybernetického zákona a současně zajistit rozvoj systému takovým způsobem, aby zohlednil potřeby uživatelů a minimalizovala se jeho chybovost.

„Časový harmonogram soutěže nemá v rukou jen ministerstvo dopravy, věřím ale, že v létě vybereme vítěze. Smlouva bude na tři roky a následně chceme vytvořit kapacity na správu registru vlastními prostředky. Jsem přesvědčený, že takto důležitá databáze by v budoucnu měla být spravována přímo státem,“ uvedl Ťok.

Provozovatel bude mít nově povinnost zajistit před každou významnější změnou v registru školení pro zaměstnance úřadů obcí s rozšířenou působností a další uživatele, např. městskou policii.

„Nechceme opakovat situaci, kdy obce dostaly nový systém, aniž by byli úředníci dostatečně proškoleni, to se pak přenáší i na občany na přepážkách,“ doplnil Ťok. Ještě před tím, než registr převezme provozovatel, který vzejde z výběrového řízení, hodlá ministerstvo do systému doplnit další důležité funkce. Především na podzim spustí systém Eucaris: účinný nástroj proti kriminalitě a k vymáhání přestupků, který umožní českým úřadům a jejich partnerům v dalších evropských státech vzájemně nahlížet do registru vozidel.