vyjádření společnosti skytoll k rozhodnutí úohs | Tiskové zprávy | autoweek.cz

Vyjádření společnosti SkyToll k rozhodnutí ÚOHS

Vyjádření společnosti SkyToll k rozhodnutí ÚOHS

26.11.2016 | | Tiskové zprávy

Společnost SkyToll obdržela rozhodnutí Úřadu pro hospodářskou soutěž (ÚOHS) ke své stížnosti na uzavření dodatků ke smlouvě o provozu systému elektronického mýta v České republice se současným provozovatelem.
„Odůvodnění rozhodnutí ÚOHS je celkem obsáhlé a na rozdíl od ministerstva dopravy, které je schopno uzavřít kontrakt v hodnotě 6 miliard během víkendu, jsme si my na jeho důkladnou právní analýzu vyhradili více času. Na podání rozkladu proti rozhodnutí ÚOHS má společnost SkyToll 15 dní, proto se k našemu dalšímu postupu detailněji vyjádříme později,“ říká Matej Okáli, CEO a předseda představenstva společnosti SkyToll
 
Matej Okáli dodává: „Nicméně již po prvním přečtení rozhodnutí je zřejmé, že ÚOHS výslovně konstatoval několikanásobné kruciální porušení zákona o veřejných zakázkách ze strany ministerstva dopravy a potvrdil, že byly splněny všechny zákonné podmínky pro uložení zákazu plnění smlouvy. ÚOHS jednoznačně shledal, že jednání ministerstva dopravy jakožto zadavatele bylo v rozporu s veřejným zájmem, kterým je především i řádné zadávání veřejných zakázek. Našemu návrhu na zákaz plnění smlouvy ÚOHS nevyhověl výlučně kvůli důvodům hodným zvláštního zřetele, nikoli pro neopodstatněnost našeho návrhu, protože v šetřeném případě byly ze strany ÚOHS výslovně zjištěny důvody pro uložení zákazu plnění smlouvy.“ 
 
Potvrzuje se tak očekávaný scénář, před kterým odborníci varovali již před více než rokem, že totiž ministerstvo dopravy svou nečinností úmyslně docílí stavu, že prodlouží smlouvu se současným provozovatelem bez výběrového řízení a vše odůvodní časovou tísní a veřejným zájmem.
 
„Říká se, že kdo nic nedělá, nic nezkazí. V České republice ale evidentně platí, že když nic nedělá ústřední orgán státní správy, může ještě i následně porušovat zákony. Ministerstvo dopravy svým postupem dalo ostatním institucím jednoznačný návod, jak obcházet zákon o veřejných zakázkách. Naše rozhodnutí stěžovat si i u Evropské komise se tak jednoznačně ukazuje jako správné a opodstatněné,“ konstatuje Matej Okáli a dodává.