vývoj insolvencí v české republice za tři čtvrtletí 2016 | Tiskové zprávy | autoweek.cz

Vývoj insolvencí v České republice za tři čtvrtletí 2016

Vývoj insolvencí v České republice za tři čtvrtletí 2016

11.10.2016 | Rybecký Vladimír | Tiskové zprávy

Klesající trend v počtu insolvenčních návrhů stále pokračuje. Přesto, že se většině firem daří zvyšovat obrat a roste zaměstnanost, dynamika poklesu insolvenčních návrhů se proti stejnému období roku 2015 již nezrychluje a v insolvenčních problémech je řada velkých firem.
Celkový pokles počtu insolvenčních návrhů za období leden - září 2016 proti roku 2015 činil 7,79 %. Tempo je téměř totožné s obdobím 1 - 9 2015/2014, kdy snížení počtu insolvenčních návrhů činilo meziročně 7,84 %. Hlavní podíl na poklesu celkového počtu insolvenčních návrhů mají stejně jako v roce 2015 firmy (18,74 %) a klesají i insolvenční návrhy u fyzických osob, a to o 7,53 %.

I ve třetím čtvrtletí 2016 pokračovaly problémy firem ze skupiny Vítkovice Group. Po společnosti Vítkovice Power Engineering a.s. a Vítkovice Mechanika a. s., které měly insolvenční návrh ve druhém čtvrtletí, spadly v srpnu do insolvence i společnosti Vítkovice ENVI a.s. a Vítkovice Gearworks a.s. Společnosti Vítkovice ENVI a.s byla povolena reorganizace a Vítkovice Gearworks jsou v úpadku.

8. 9. 2016 byla prohlášena insolvence i na společnost Kovosvit MAS, a.s.. Zde však došlo k zpětvzetí návrhu a k zastavení insolvenčního řízení. Finanční problémy firmy vyřešil vstup investora a změna akcionáře. Již po šesté byl podán insolvenční návrh na stavební firmu Bögl a Krýsl, k.s. 30. 9. 2016 vzal navrhovatel svůj návrh zpět. V insolvenci se ocitly i další významné stavební firmy Průmstav, a.s. a SDS Exmost spol. s r.o. Na rozhodnutí o úpadku čeká od 29. 9. 2016 také společnost 2P Commercial Agency s.r.o., která měla ještě v roce 2014 tržby 5 657 392 000,- CZK za prodej mobilních telefonů.
 
Způsobem řešení úpadku firem je konkurz nebo reorganizace.
Konkurs je způsob řešení úpadku spočívající v tom, že na základě rozhodnutí o prohlášení konkursu jsou zjištěné pohledávky věřitelů poměrně uspokojeny. Pozitivní tendence přetrvávají i ve vývoji počtu konkurzů. Pokles zahájený již v prvním čtvrtletí roku 2015, pokračoval i ve třetím čtvrtletí roku 2016. Celkový počet konkurzů v období leden – září 2016 je o 10,64 % nižší než v období leden – září 2015. Dynamika je opět srovnatelná s předchozím obdobím, kdy byl pokles za období tří kvartálů 2015/2014 9,18 %.
 
Klesající jak počty právnických osob v konkurzu (o 14,18 %), tak i počty živnostníků v konkurzu (o 7,42 %). Mírně rostoucí tendence vykazuje jen procento živnostníků na celkovém počtu firem v konkurzu, za období 1.- 9. 2016 to bylo 54,3 %.

Firmy v konkurzu dle obratu (červenec-září 2016)
Název Činnost Počet zaměstnanců Poslední obrat
CGM Morava s.r.o. Stavební činnost 100 400 000 000
STORAGE INDUSTRY a.s. Výroba a prodej ocelových konstrukcí 261 342 124 000
DOSAM, s.r.o. v likvidaci Personální agentura 430 250 000 000
GASTRO-HROCH, s.r.o. Cateringové služby 88 211 867 000
CESTOVNÍ KANCELÁŘ AKVILA TRAVEL s.r.o. Provoz cestovní kanceláře 27 181 499 000
DYNASPOL, a.s. Stavební činnost 38 177 828 000
JAROŠ CZ s. r. o. Ostatní specializované stavební činnosti 40 167 000 000
PRESENTE s.r.o. Personální agentura 302 137 087 000
JMA stavební, spol. s r.o. Stavební činnost 38 117 952 000
FERTIS s.r.o. Skladování a vedlejší činnosti v dopravě 2 65 944 000
zdroj: Creditreform

Druhým způsobem řešení úpadku je reorganizace, kdy dochází k postupnému uspokojování pohledávek věřitelů při zachování provozu dlužníkova podniku. Přesto, že novela insolvenčního zákona výrazně rozšířila okruh firem, které mohou reorganizaci k vyřešení finančních potíží využít, není tento nástroj příliš rozšířen a většina firem v úpadku skončí v konkurzu.
 
V poklesu pokračují i počty insolvenčních návrhů fyzických osob – spotřebitelů. Dynamika poklesu je srovnatelná, meziroční pokles insolvenčních návrhů za tři čtvrtletí 2016/2015 činil 7,53% a za období 1-9 2015/2014 to bylo 7,09 %.
 
Optimismus na trhu a rostoucí zakázky firem umožňuje Creditreformu predikovat pokles počtu insolvenčních návrhů v segmentu firem i pro poslední čtvrtletí roku 2016. Stejný vývoj očekává pro příští tři měsíce i u spotřebitelů. Dlouhodobý výhled však není u tohoto segmentu tak jednoznačný. Paradoxně může situaci v této skupině negativně ovlivnit rostoucí poptávka domácností. Vyšší důvěra spotřebitelů v ekonomiku a trh práce může opět roztočit úvěrovou spirálu, kterou část spotřebitelů nemusí ustát. Permanentní zadlužování potvrzují i data ČNB.