vývoj pojistného trhu 1. čtvrtletí 2020 | Tiskové zprávy | autoweek.cz

Vývoj pojistného trhu 1. čtvrtletí 2020

Vývoj pojistného trhu 1. čtvrtletí 2020

01.05.2020 | | Tiskové zprávy

Dopad pandemie COVID 19 na čtvrtletní výsledky pojistného trhu.

Hlavní analytik České asociace pojišťoven Petr Jedlička komentuje výsledky pojistného trhu za první tři měsíce roku 2020: „Z údajů členských pojišťoven o hodnotách předepsaného pojistného za období od 1. 1. 2020 do 31. 3. 2020 vyplývá pokles hodnoty předepsaného pojistného v souhrnném odvětví zahrnující v rámci neživotního odvětví všechna ostatní odvětví mimo pojištění vozidel, majetku a odpovědnosti občanů i firem. V tomto segmentu, do kterého patří léčebné výlohy a další rizika cestovního pojištění, pojištění cizinců aj., došlo již k 31. 3. 2020 k poměrně významnému propadu pojistného o 5,9 %, přestože minulé ročníky jsme sledovali průměrný růst o 6,7 %. Hodnota pojistného za tato odvětví dosahuje za 1. Q 2020 částky 2,696 miliardy Kč, přestože o rok dříve se jednalo o 2,865 miliardy Kč.“
 
V ostatních odvětvích nedošlo zatím k bezprostřednímu dopadu na pojistný trh, neboť pojistné produkty bývají uzavírány zejména u životního pojištění dlouhodobě, a to i na desítky let. Petr Jedlička upozorňuje: „Reakcí na aktuální situaci by rozhodně nemělo být rušení pojistných smluv, což vede ke ztrátě krytí rizik do budoucna bez možnosti finanční stabilizace pomocí pojištění, jestliže pojistné krytí by v budoucnu chybělo.“
 
„Jako celek pojistný trh zatím roste o 5,6 %, když celkové předepsané pojistné dosáhlo úrovně 36,638 miliardy Kč. Z toho na životní pojištění připadá 11,721 miliardy Kč s růstem vůči stejnému období roku 2019 o 2,7 % a na neživotní pojištění 24,917 mld. Kč s růstem vůči 1. čtvrtletí roku 2019 o 7 %,“ komentuje dále výsledky pojistného trhu prvního čtvrtletí Petr Jedlička.
 
V rámci životního pojištění je celkový růst tažený produkty s běžně placeným pojistným (navýšení o 3 %), zatímco u jednorázově placeného pojistného trh dále klesá, konkrétně o 10 %. U neživotního pojištění s výjimkou výše uvedených ostatních odvětví pokračuje růst pojistného v rozsahu 7,2 % (povinné ručení) až 10,4 % (retailové pojištění majetku a odpovědnosti).
 
Z majetkových škod pojistitelé řešili v prvním čtvrtletí o 16 % více škod zapříčiněných vichřicí, kdy se jednalo o 34 826 pojistných událostí za 907 mil. Kč, přičemž za 1. čtvrtletí roku 2019 vzniklo z vichřice škod významně méně a jednalo se o 30 042 pojistných událostí v souhrnném finančním objemu 747 mil. Kč. Objem škod z vichřice tak meziročně narostl dokonce o 21 %.