vývoj pojistného trhu v roce 2019 | Tiskové zprávy | autoweek.cz

Vývoj pojistného trhu v roce 2019

Vývoj pojistného trhu v roce 2019

30.01.2020 | | Tiskové zprávy

Trh meziročně roste zejména díky neživotnímu pojištění. V roce 2019 pojišťovny řešily druhý největší počet pojistných událostí z vichřice a krupobití za poslední dekádu.
Celkový předpis smluvního pojistného dle metodiky ČAP vychází podle předběžných údajů za rok 2019 ve výši 136,72 miliardy Kč. To ve srovnání s rokem 2018 a s předpisem pojistného 129,37 miliardy Kč představuje navýšení o 5,7 %, zatímco o rok dříve trh rostl o 4,8 %. Trh meziročně narostl především díky neživotnímu pojištění o 7,35 miliardy Kč.
 
Vývoj v segmentu životního pojištění
Životní pojištění urychlilo svůj růst, když v roce 2019 předepsané pojistné dosáhlo částky 45,12 miliardy Kč a ve srovnání s rokem 2018 se zvýšilo o 1,15 miliardy Kč, tedy o 2,6 %.
 
Stále pokračuje pokles počtu pojistných smluv životního pojištění. K 31. prosinci 2019 jich bylo aktivních 5,14 milionu, tedy o 73 000 méně než o rok dříve. I samotný počet nově uzavřených smluv běžně placeného pojištění dále klesá. V roce 2019 pojistitelé sjednali 457 000 nových smluv, s pojistným 5,16 miliardy Kč, zatímco za rok 2018 se jednalo o 523 000 smluv s pojistným 5,56 miliardy Kč. Namísto situace v letech 2011 a 2012, kdy bylo během jednoho roku uzavřeno 900 000 nových smluv životního pojištění a zároveň cca 1 milionu jich bylo ukončeno, tak v roce 2019 jich bylo uzavřeno již jen 450 000 a počty ukončených smluv poklesly na 500 000.
 
Hlavní segmenty neživotních pojištění
Povinné ručení aktuálně posiluje o 8,3 %, kdy překonává 3,4% růst počtu pojištěných vozidel, nicméně průměrná škoda v tomto odvětví roste stále rychlejším tempem: přibližně o 7 % u škod na majetku (nyní 45 000 Kč) a o 8 % u škod na zdraví (nyní 400 000 Kč) než průměrné pojistné (růst přibližně o 5 %).
 
Havarijní pojištění si udržuje vysoké, 10,1% tempo růstu (10,3% v roce 2018). Tento pokračující výrazný trend je daný navyšujícím se počtem havarijně pojištěných vozidel. Průměrná škoda havarijního pojištění dosahuje 28 000 Kč, oproti roku 2018 narostla o 5,3 %.
 
Podnikatelská pojištění potvrdila solidní nárůst, převyšující 5,5 %. Přes očekávané zpomalení české ekonomiky došlo ve srovnání s rokem 2018 (+4,9 %) k dalšímu zrychlení růstu předepsaného pojistného v tomto segmentu.
 
Výrazný růst živelních pojistných událostí z vichřice a krupobití
V roce 2019 pojišťovny řešily 66 000 pojistných událostí na majetku, v úhrnné výši 2,4 miliardy Kč, které byly způsobeny vichřicí nebo krupobitím. Ve stabilních letech, kdy se nevyskytují jednotlivé mimořádné události, řeší pojišťovny v průměru 31 000 těchto pojistných událostí ročně a výše škody dosahuje hodnoty 1,3 miliardy Kč. Výsledky roku 2019 překračují tento průměr o 114 % u počtu řešených pojistných událostí a o 84 % u výše škody. Počet řešených pojistných událostí roku 2019 z vichřice a krupobití z důvodu orkánu Eberhard a mimořádně silného krupobití na počátku července, které zasáhlo zejména jižní Čechy, Vysočinu a Olomoucko, vychází druhý nejvyšší za posledních 10 let.
 
Shrnutí
Předpis smluvního pojistného: 136,72 miliardy Kč
Celkový trh: +5,7 %
Životní pojištění: +2,6 %
Neživotní pojištění: +7,3 %
Průměrná škoda z POV na majetku: 45 000  Kč
Průměrná škoda z POV újma na zdraví: 400 000 Kč
Průměrná škoda z HAV na majetku: 28 000 Kč