výzva presidenta ford of europe | Tiskové zprávy | autoweek.cz

Výzva presidenta Ford of Europe

Výzva presidenta Ford of Europe

10.07.2014 | Rybecký Vladimír | Tiskové zprávy

Prezident Fordu vyzývá k opatřením, která by zabezpečila pracovní místa, podpořila hospodářský růst a zvýšila konkurenceschopnost Evropy.

Stephen Odell, výkonný vicepresident Ford Motor Company a president Ford of Europe, Middle East and Africa, posílá politikům a dalším klíčovým osobám z celé Evropské unie otevřený dopis, jehož prostřednictvím vyzývá ke společnému postupu při zajišťování pracovních míst, podpoře ekonomického růstu a posilování konkurenceschopnosti.

Stephen Odell spatřuje v blížícím se ustavení nové Evropské komise příležitost upevnit průmyslovou základnu Evropy a zvýšit konkurenceschopnost automobilového průmyslu na globální úrovni.

Celé znění dopisu:

Je povzbuzující vidět, že lídři EU zareagovali na nedávné volby jasným závazkem podporovat růst, zaměstnanost a konkurenceschopnost. Skutečnou výzvou, před níž se nyní ocitáme, však bude proměnit tento cíl v realitu.

Evropský jednotný trh má již po mnoho desetiletí zásadní význam pro sílu evropské ekonomiky. Pomáhá vytvářet bohatství a pracovní místa v míře, která by bez něj byla nemyslitelná. Jednotný trh nám přinesl volný pohyb zboží, služeb i osob; společný regulatorní rámec; i velikost potřebnou k vyjednávání obchodních příležitostí v globálním měřítku. To vše jsou benefity, jež ve Fordu plně podporujeme, a jsme přesvědčeni, že mají být chráněny a rozvíjeny.

Zároveň je pravdou, že k důležitým hnacím motorům jednotného trhu patří silný a v globálním měřítku konkurenceschopný evropský automobilový průmysl. Vytváří bohatství, podporuje inovace a udržuje pracovní místa. Evropský automobilový průmysl zaměstnává téměř 13 milionů lidí a je největším investorem do výzkumu a vývoje v rámci EU.

Přetrvávající ekonomický kontext je však komplikovaný. Ekonomické oživení je slabé a pozvolné, nezaměstnanost zůstává vysoká, Evropa čelí rostoucímu a stále naléhavějšímu ekonomickému tlaku jiných částí světa.

A tak věřím, že všech potenciálních předností jednotného trhu budeme moci využít jen tehdy, když stanovíme Evropě skutečně nový kurz.

Zaprvé, hnací silou stojící v pozadí evropské politiky musí být především zaměstnanost, konkurenceschopnost a hospodářský růst. Každý nový návrh zákona či obchodní dohody je třeba zvažovat podle toho, jak může prospět evropské ekonomice a zda přispěje ke snižování nezaměstnanosti, posilování růstu a zlepšování konkurenceschopnosti. Tento způsob uvažování musí vycházet z nejvyšších pater nového vedení Evropské komise i Evropského parlamentu a musí být plně podporován všemi členskými státy.

Zadruhé, zákonodárné procesy EU potřebují nový přístup – takový, který by skutečně přijal za svůj princip inteligentních regulací. Automobilový průmysl je v Evropě nositelem technického pokroku a inovací. Jsme hrdí na environmentální a bezpečnostní standardy, jež nastavujeme, stejně jako na cenná pracovní místa v těchto špičkových oblastech výzkumu a vývoje. Mají-li se však zavádět nové standardy, dbejme na to, aby byl důkladně a nezávisle posouzen jejich dopad na konkurenceschopnost. Jak prohlásil sám prezident EU Barosso, v případě EU může méně někdy znamenat více.

Zatřetí, musíme využít příležitostí k růstu aktivním vyhledáváním férových a vyvážených obchodních smluv. Podpora volného obchodu je součástí DNA značky Ford. V celosvětovém měřítku se přeshraničně obchoduje s více než 50 procenty produkce Fordu a naše podnikání závisí na schopnosti volně vyvážet i dovážet jak automobily, tak jejich součásti.

Například široká obchodní dohoda mezi EU a USA by znamenala obrovský potenciální přínos z hlediska hospodářského růstu, zaměstnanosti i spotřebitelů. Musíme podporovat procesy směřující k jejímu uzavření.

Obchodní smlouvy musí být nejen volné, ale i férové. Navrhovaná úmluva mezi EU a Japonskem je příkladem nevyvážené smlouvy. Poskytuje neomezený přístup na evropský trh, aniž by vyžadovala liberalizaci japonského trhu. Tím vystavuje náš automobilový průmysl nekalé konkurenci, která je subvencovaná záměrně oslabenou japonskou měnou, a riskuje ztrátu tisíců pracovních míst v Evropě. Návrh přichází tři roky po dohodě o volném obchodu mezi EU a Koreou. Tato dohoda zcela otevřela evropský trh našim korejským konkurentům, avšak neotevřela korejský trh masovým výrobcům z Evropy. Jim se staví do cesty stále nové a nové necelní bariéry.

Evropa se nachází v prostředí stále ostřejšího globálního konkurenčního boje. Některé evropské podniky včetně Fordu učinily v uplynulých letech těžká rozhodnutí, aby zlepšily konkurenceschopnost svých evropských aktivit. Nyní potřebujeme vzájemně zkoordinované panevropské vedení a společnou akci. Má-li se vize konkurenceschopnější Evropy proměnit v realitu, ve které by jednotný trh – jenž jsme v minulosti vždy silně podporovali – naplnil veškerý svůj potenciál, musí se zapojit všichni aktéři evropské ekonomiky.

Ford zůstává zcela zavázán k podnikání a investování v Evropě, jak ostatně činíme již více než 100 let. Zároveň jsme však přesvědčeni, že - stejně jako kdysi při založení jednotného trhu - nastal dnes znovu nejvyšší čas, aby všichni aktéři evropské ekonomiky ukázali svoji odvahu a odhodlání.

Vyzýváme proto politické vůdce napříč EU i v nové Komisi a spolu s nimi také vedoucí představitele podniků a odborů, aby se zavázali vybudovat v Evropě silnější a konkurenceschopnější automobilový průmysl a pevnější průmyslovou základnu, jež by vytvářela pracovní místa a přinášela hospodářský růst dnešním i budoucím generacím.

Stephen Odell

Výkonný vicepresident Ford Motor Company a president Ford of Europe, Middle East and Africa