vzdělávací fórum 2014 - praxe do firem | Tiskové zprávy | autoweek.cz

Vzdělávací fórum 2014 - Praxe do firem

Vzdělávací fórum 2014 - Praxe do firem

11.11.2014 | | Tiskové zprávy

Vzdělávací fórum 2014 - Praxe do firem: do firem musí nastupovat kvalifikovaní absolventi, všeobecný rozhled nestačí.

Vzdělávací fórum 2014 - "Praxe do firem" se konalo v Praze. Jeho cílem bylo identifikovat a navrhnout řešení problému s nedostatkem kvalifikovaných absolventů středních a učňovských škol. Účastníci se shodli na tom, že firmy potřebují kvalifikované absolventy konkrétně ovládající základy své profese. Firmy jsou připraveny k tomu přispět poskytováním praxe. 

 

Za účasti ministra školství mládeže a tělovýchovy ČR Marcela Chládka, náměstka ministra průmyslu a obchodu ČR Eduarda Muřického, předsedy Středního podnikatelského stavu a viceprezidenta Hospodářské komory ČR Zdeňka Somra a viceprezidenta Sdružení automobilového průmyslu a člena představenstva ŠKODA Auto a.s. Bohdana Wojnara se v pražském hotelu STEP konalo Vzdělávací fórum 2014 - „Praxe do firem“.

 

Organizátory byly Střední podnikatelský stav a Sdružení automobilového průmyslu. Akce se konala pod záštitou Hospodářské komory ČR a Svazu průmyslu a dopravy ČR. Motto fóra znělo "Má být kvalifikace nedílnou součástí počátečního vzdělávání?"

 

Fórum bylo jednou ze společných aktivit uvedených organizací reagujících na dlouhodobý problém českého odborného školství - stále obtížnější zajišťování kvalifikovaných mladých odborníků zejména pro výkon technických povolání v průmyslu.

 

Zdeněk Somr prezentoval výsledky průzkumu mezi zaměstnavateli Projektu Praxe do firem. Průzkum byl zaměřen na problémy v oblasti praktické výuky, výhody praktické výuky na půdě firmy a zkoumal oblíbenost jednotlivých forem spolupráce mezi firmami a školami: „Z našeho průzkumu i z panelových diskusí na konferenci vyplynulo, že zaměstnavatelé potřebují, aby do firem nastupovali kvalifikovaní absolventi středních a učňovských škol, kteří znají základy své profese. Neočekáváme, že budou okamžitě mistry svého oboru, ale musejí umět pracovat alespoň na elementárních úkolech. Firmy jsou připraveny a ochotny jim poskytovat již v průběhu studia dostatečnou praxi.“

 

Bohdan Wojnar měl prezentaci zaměřenou na témata odborného vzdělávání v ČR z pohledu automobilového průmyslu: „Čtvrtá průmyslová revoluce je v plném proudu a systém nejen počátečního vzdělávání to ani nezaregistroval. Dříve se hlavní vývoj odehrával zejména v „hardwaru“, jako jsou stroje nebo počítače. Nyní přecházíme na internet věcí, neboli rozhraní člověka, stroje nebo robota. Absolventi škol a jejich učitelé musí mít tato témata pod kůží. Kvalifikovaný personál v tématech „Průmyslu 4.0“ je zásadní pro udržení konkurenceschopnosti České republiky. Koncepce školství nesmí pouze napravovat chyby minulosti, ale musí se zabývat trendy a výzvami budoucnosti.“

 

Marcel Chládek se zmínil i o struktuře učebních oborů, ke které řekl: „Musíme si jasně říct, které obory jsou přežité, které se mohou učit v menší míře a které jsou v podstatě nepotřebné, a podpořit ty, které jsou pro nás klíčové.“ (Pozn. Autoweek: na rozdíl od svých setkání se sportovci ministr Chládek o tomto svém vystoupení na webu MŠMT neinformuje)

 

Eduard Muřický mimo jiné řekl: „Cílem MPO je vyšší zapojení podniků do spolupráce se školami a zapojení aktuálních a zaměstnavateli skutečně využívaných technologií do výuky, čímž bude absolvent lépe připravený pro zaměstnání.“

 

Účastníci fóra se shodli, že pro zlepšení situacev tuzemském odborném školství jsou třeba systémové změny. Mezi konkrétní návrhy fóra patřily zejména:

- Realizovat maximum praktické výuky ve firmách

- Upravit kapacity oborů na základě predikcí trhu práce

- Obsah rámcové a školní vzdělávací programy přizpůsobit potřebám zaměstnavatelů

- Změnit financování regionálního školství dle kvality a uplatnitelnosti absolventů

- Zavést polytechnickou výuku v mateřských i základních školách

- Zaměřit se na matematiku, fyziku a jazyky včetně změny forem jejich výuky