automatizované řízení ve městě | Trendy | autoweek.cz

Automatizované řízení ve městě

Automatizované řízení ve městě

20.07.2018 | Rybecký Vladimír | Trendy

Bosch a Daimler používají AI procesory a software platformy Drive Pegasus od americké společnosti Nvidia, zaměřující se na výpočetní technologie. Soubor řídících jednotek pro automatizované řízení v městském provozu zvládá stovky bilionů výpočetních operací za sekundu.
Automatizovaná vozidla jsou komplexní jezdící počítače. To platí zejména když se mají samostatně pohybovat také v městském provozu. Při své spolupráci, zaměřené na vysoce automatizované řízení bez řidiče, společnosti Bosch a Daimler definovaly nezbytnou výpočetní sílu pro svůj řídicí systém. K tomu si vybraly jako dodavatele potřebné platformy umělé inteligence (Artificial Inteligence = AI) americkou společnost Nvidia zaměřující se na výpočetní technologie.
 
AI je důležitým stavebním prvkem souboru několika jednotlivých řídících jednotek pro plně automatizovaná vozidla bez řidiče. K objemu dodávky od Nvidia patří kromě takzvané platformy Drive Pegasus s výkonnými AI procesory také operační software. V něm se pomocí strojového učení zpracovávají algoritmy pro pohyb vozidla vytvořené společnostmi Bosch a Daimler. Soubor řídících jednotek dosahuje celkové výpočetní kapacity v řádu stovek bilionů výpočetních operací za sekundu. To odpovídá výkonu minimálně šesti propojených, vysoce moderních počítačových stanic.
 
Vyhodnocení údajů ze senzorů probíhá ve zlomcích sekundy
Automatizované řízení ve městě si vyžaduje všestrannou, redundantní systémovou architekturu a maximální úroveň funkčního zabezpečení. Tyto požadavky musí splňovat i soubor řídících jednotek, na který při automatizovaném řízení ve městě připadá ohromné množství práce. Zde se například spojují všechny informace z různých senzorů prostředí s radarovou, video, lidarovou a ultrazvukovou technikou.
 
Jeden video senzor, jako třeba stereo videokamera Bosch, vytvoří za jeden ujetý kilometr 100 Gb (gigabytů) dat. Soubor řídicích jednotek spojuje data ze všech senzorů (tomu se říká fúze senzorových dat), ve zlomcích sekundy je vyhodnotí a v návaznosti na to naplánuje dráhu vozidla. To je srovnatelné s rychlostí podnětu bolesti u člověka, který potřebuje něco mezi 20 až 500 milisekundami k tomu, aby se dostal do mozku.
 
Pro dosažení maximální bezpečnosti a spolehlivosti se provádějí nezbytné výpočetní operace paralelně v různých spínacích obvodech. V nepravděpodobném případě poruchy tak lze bleskově využít tyto paralelní výsledky výpočtů.
 
Integrace souboru řídících jednotek do chladicího okruhu akumulátorů
Kvůli vysoké výpočetní kapacitě a velkému množství prováděných výpočetních operací se musí soubor řídicích jednotek chladit. Bosch a Daimler proto vytvořily efektivní koncept chlazení založený na chlazení kapalinou. Jako výrobce vozidel pro společně vyvíjený systém řízení pro vysoce automatizované řízení bez řidiče v městském prostředí plánuje Mercedes-Benz vozidla poháněná elektrickými akumulátory. Ta již mají integrovaný chladicí systém, což pro inženýry znamená, že skrze zabudování souboru řídících jednotek do pokročilých chladicích okruhů akumulátorů mohou využívat tuto technologii naplno.