autonomní robot kmr iiwa řeší dopravu materiálu | Trendy | autoweek.cz

Autonomní robot KMR iiwa řeší dopravu materiálu

Autonomní robot KMR iiwa řeší dopravu materiálu

15.09.2016 | | Trendy

Podstatnou charakteristikou mobilního autonomního robotu KMR iiwa společnosti KUKA je jeho schopnost sdílet společné cesty s lidmi a dalšími logistickými manipulátory.
Industry 4.0 definuje nové koncepty a standardy, se kterými se budou potýkat nové chytré továrny budoucnosti. Nejčastěji se výrobci robotů setkávají s požadavky na ještě větší flexibilitu a schopnost spolupráce robota s člověkem (Human-Robot Collaboration). Ta se nasazením robotu LBR iiwa, prvním sériově vyráběným robotem pro přímou spolupráci s člověkem, stala realitou. Také v České republice jsou už tyto aplikace v ostrém provozu.
 
Nicméně ani to samo o sobě nemusí být v dlouhodobém výhledu dostačující. Úroveň zvýšení pružnosti výroby lze posunout podstatně dále. Roboty se musí stát mnohem pohyblivějšími a mít schopnost obsluhovat i několik pracovišť. Proto se společnost KUKA rozhodla využít výhod multisměrových platforem KUKA Omnimove a na jejich základě postavila produkt, který robotům přináší skutečnou volnost pohybu.
 
Mobilní robotika
Cíl, který si KUKA vytkla pro modernizaci vlastních logistických procesů, byly roboty namontované na autonomních mobilních platformách, pohybující se nezávisle na sobě v prostředí výrobních hal a dopravující díly nebo obrobky podle skutečných potřeb flexibilních výrobních linek budoucnosti.
 
V souvislosti s investicemi do přestavby výrobních linek na roboty v Augsburgu vznikl prostor pro nasazení jednoho z nejinovativnějších produktů firmy KUKA - mobilního robotu KMR iiwa, který zahrnuje autonomní platformu a průmyslový robot LBR iiwa. Jeho název je zkratkou pro KUKA Mobile Robotics inteligent industrial working assistant. Ve výrobním závodě v Augsburgu zajišťuje automatickou dodávku výrobního materiálu pro roboty řady KR Quantec.
 
Nová, 140 m dlouhá výrobní linka byla postavena s vysokým stupněm automatizace. Dodávky montážního materiálu JIS (Just-in-Sequence) jsou zde důležitou složkou. Společnost KUKA pro tento účel vyvinula řadu řešení od ručně přemístitelných lehkých robotů až po zcela autonomní systémy.

KMR iiwa automaticky dodává šrouby, matice a další drobný materiál
Průmyslový robot LBR iiwa na výrobní lince robotů KUKA KR Quantec chybět podle pravidel KANBAN zajišťuje distribuci šroubů, těsnících kroužků, matic a dalšího drobného materiálu. Dodavatel dodá jednotlivé boxy do příslušného místa v centrálním skladu materiálu. Robot KMR iiwa v pravidelných intervalech kontroluje jednotlivé police a doplňuje boxy, orientuje je proti čtečce, kde jsou identifikovány pomocí QR kódů, a tím jsou jim přiřazeny definované pozice. Autonomní platforma se samostatně a nezávisle naviguje v prostoru výrobní haly a dodává je dle aktuální potřeby do jednotlivých pracovních buněk.
 
Integrovaný systém KUKA.NavigationSolution v kombinaci s bezpečnostními laserovými skenery umožňuje mobilnímu robotu KMR iiwa včasnou detekci překážek v jeho trase a tak zajišťuje jeho bezpečný pohyb v prostoru výrobních linek. Podstatnou charakteristikou KMR iiwa je jeho schopnost sdílet společné cesty s lidmi a dalšími logistickými manipulátory. Díky použitému technickému řešení není nutná žádná zvláštní ochrana nebo dodatečné úpravy tras.
 
Robot přebírá úkoly, které jsou monotónní a pro lidské spolupracovníky ergonomicky velmi obtížné. Nevyžaduje přestávky a je vždy připraven pomoci v případě potřeby. Potenciální možnosti nasazení KMR iiwa ale nejsou zdaleka vyčerpané, například obsluha různých obráběcích strojů je snadno řešitelná díky možnosti přímé spolupráce s lidskými kolegy v pracovním prostoru.
 
Vysoce flexibilního výrobního asistenta je možné nasadit takřka kdekoli
Díky speciálně vyvinutým kolům Mecanum se platforma KMR iiwa může pohybovat v jakémkoliv směru od výchozího bodu. Robot a platforma jsou řízeny řídicím systémem KUKA Sunrise, který je schopen pracovat s více kinematickými systémy, což obsluze značně zjednodušuje ovládání a nasazení v praktických aplikacích. Dodatečné skenery okolního prostředí dávají platformě možnost reagovat na překážky v prostoru její trasy.
 
Lithio-ionové akumulátory zajišťují dodávku energie nejen platformě, ale také robotu. V kombinaci s navigačním softwarem SLAM, vyvinutým firmou KUKA, tak KMR iiwa získal jedinečnou schopnost pohybovat se bezpečně, zcela autonomně a bez kabelů. Systém je modulární konstrukce a může být rozšířen i o další hardware, pokud to bude pro konkrétní aplikace vhodné.
 
„Chtěli jsme přizpůsobit své výrobní operace požadavkům budoucnosti a zároveň podstatně zvýšit naši výkonnost. Zatímco Industry 4.0 je stále předmětem diskusí na mnoha místech, my jsme již v rámci tohoto konceptu začali žít v našem výrobním závodě. Investice do automatizace, například s KMR iiwa v logistických operacích zajišťujících spojovací materiál, pomohou zajistit náš dlouhodobý úspěch. V budoucnu budeme moci rychleji a mnohem pružněji reagovat na požadavky zákazníků a trhu,“ říká Andreas Ostermann von Roth, výkonný viceprezident KUKA Robotics.
  • Autonomní robot KMR iiwa řeší dopravu materiálu
  • Autonomní robot KMR iiwa řeší dopravu materiálu
  • Autonomní robot KMR iiwa řeší dopravu materiálu