autonomní vozidla: češi jsou skeptičtí | Trendy | autoweek.cz

Autonomní vozidla: Češi jsou skeptičtí

Autonomní vozidla: Češi jsou skeptičtí

02.01.2017 | Rybecký Vladimír | Trendy

Průzkum společnosti Goodyear a Londýnské školy ekonomie a politických věd odhalil, že Češi jsou mezi Evropany třetí nejméně přístupní k používání vozidel bez řidiče. Je to i proto, že dvě třetiny z nich netuší, jak autonomní vozidla fungují.
Díky rozvoji nových technologií už nebudeme muset řídit sami. Jeden z největších světových výrobců pneumatik společnost Goodyear si dala za cíl zjistit, co si řidiči o autonomních vozidlech myslí. Ve spolupráci s Londýnskou školou ekonomie a politických věd (LSE) vypracovala studii jejich postojů v 11 evropských zemích. 
 
Přijatelnost
Více než čtvrtina (26 %) evropských respondentů uvedla, že by jim využívání AV vyhovovalo, a 29 % uvedlo, že by jim nevadilo jet v provozu vedle vozidla bez řidiče. Naopak 44 % z nich by autonomní vozidla nevyhovovala a 41 % dotázaných by vadilo jet hned vedle autonomního vozidla.
 
Řidiči v České republice se projevili jako třetí nejméně přístupní nasazení autonomních vozidel - celkem 68 % z nich by nevyhovovalo, kdyby nemohli vůz řídit sami, a 42 % z nich by vadila jízda vedle vozu bez řidiče. Jen 22 % českých řidičů by mělo dobrý pocit z jízdy v autonomním vozidle a jen 23 % by nevadila souběžná jízda s vozidlem bez řidiče.
 
Pouze 28 % z českých řidičů by rádo využilo čas, který by získali díky tomu, že by nemuseli řídit, k jiným činnostem. To je druhé nejnižší číslo ze zkoumaných zemí.
 
Celkem 60 % oslovených českých řidičů ale připustilo, že vlastně neví, jak autonomní vozidla fungují.
 
Bezpečnost
Zatímco 19 % evropských respondentů s tím nesouhlasí, více než dvojnásobek (43 %) se domnívá, že by provoz autonomních vozidel mohl být bezpečnější, jelikož většina nehod bývá způsobena lidskou chybou. Obecně však obavy z technologie autonomních vozidel přetrvávají: 73 % respondentů se obává, že by autonomní vozidla mohla selhat.
 
I v tomto ohledu jsou Češi v čele nejskeptičtějších národů. Se 71 % odpovědí, že stroje nemají zdravý rozum a nemohou tedy v provozu vycházet s lidskými řidiči, vycházejí dokonce jako vůbec nejskeptičtější ze všech 11 zkoumaných zemí. Současně ovšem celkem 47 % z nich souhlasí s tím, že by autonomní vozidla mohla být bezpečnější, jelikož většina nehod bývá způsobena lidskou chybou. Jenže také 68 % z nich se obává možného selhání autonomních vozidel, nicméně jen 29 % se domnívá, že by společný provoz lidských řidičů a autonomních vozidel nemohl fungovat.
 
Čeští respondenti jsou nejvíce ze všech Evropanů přesvědčeni o tom, že autonomní vozidla musí bezpodmínečně umět komunikovat s ostatními vozidly (65 % dotázaných) a že musí být dostatečně chráněna proti hackerským útokům (72 %). Nejpozitivněji ze všech evropských zemí se čeští řidiči vyslovili pro možnost, aby jejich trasu určovaly systémy řízení provozu (59 %).   
 
Optimismus ohledně nových technologií
Průzkum prokázal, že Češi mají velmi nízkou míru optimismu pokud jde o očekávání toho, co mohou přinést nové technologie. Více než tři čtvrtiny českých respondentů (77 %) vyslovily souhlas s tvrzením, že věda a technika nás nutí měnit způsob života příliš rychle, ale 67 % z nich nesouhlasí, že by se o nové technologie nezajímalo.
 
Češi jsou vůbec nejméně přístupní novým technologiím - 40 % se nedomnívá, že se nemůžeme vlivu nových technologií vyhnout a jen 12 % souhlasí s tím, že čím více můžeme využívat nové technologie k ovládnutí přírody, tím lépe. Jsou také skeptičtí k možnostem již dostupné techniky a používají ji méně než je průměr v ostatních zemí. Na známé trase například navigaci s monitoringem hustoty provozu používá občas nebo vždy jen 22 % řidičů a na neznámé trase jen 52 % českých řidičů.
 
Autonomní vozidla jsou nevyhnutelností
„Autonomní vozidla začnou jezdit. Zásadní je nyní pochopení toho, co zažívají řidiči na silnicích dnes a jaký mají z jejich zavádění pocit. Společnost Goodyear zkoumá hlavní oblasti, které utváří budoucnost mobility. Doufáme, že proniknutí do podstaty věci na základě tohoto průzkumu všem relevantním investorům pomůže, aby mohli při úspěšném zavádění autonomních vozidel spolupracovat,“ řekl generální ředitel Inovačního centra společnosti Goodyear v Lucembursku Carlos Cipollitti.
 
„Autonomní vozidla nejsou jen prostě další novou technologií. Objevují se v intenzivním společenském prostoru se širokou škálou faktorů, které ovlivňují to, jak moc je k nim veřejnost přístupná,“ dodal dr. Chris Tennant, který projekt v LSE vede.