autosap představil vizi českého autoprůmyslu | Trendy | autoweek.cz

AutoSAP představil vizi českého autoprůmyslu

AutoSAP představil vizi českého autoprůmyslu

05.04.2013 | | Trendy

Tým odborníků ze Sdružení automobilového průmyslu v Brně představil vizi vývoje automobilů, jejich skupin a dílů. Stalo se tak u příležitosti ukončení projektu Technologická platforma Vozidla pro udržitelnou mobilitu. 

V Brně byly prezentovány dva základní dokumenty zpracované v rámci projektu. Vedoucím projektu byl Ing. Vladimír Volák, člen představenstva AutoSAP a ředitel společnosti Ricardo Prague. K důvodům vzniku projektu řekl: „Pro Českou republiku je automobilový průmysl klíčovým odvětvím. Vytváříme pětinu průmyslové výroby a exportu ČR. V loňském roce jsme vyrobili 1,2 miliónu silničních vozidel a máme špičkové dodavatele. To nás řadí k vysoce respektovaným globálním hráčům. Aby byl český automobilový průmysl konkurenceschopný i v budoucnu, rozhodli jsme se  zpracovat vizi i konkrétní oblasti, na něž by se měl náš autoprůmysl v následujících letech soustředit.“

Proto AutoSAP v roce 2009 předložil na MPO ČR projekt s názvem Technologická platforma Vozidla pro udržitelnou mobilitu (TP VUM). Projekt byl schválen a realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace s podporou EU a spolufinancováním AutoSAP. Odborným garantem byl Prof. Ing. Jan Macek, DrSc. z ČVUT Praha. Do prací na projektu byli zapojeni nejlepší experti na jednotlivé oblasti vývoje automobilů, jejich skupin a dílů. Výsledkem práce týmu jsou dva dokumenty s názvem Strategická výzkumná agenda a Implementační akční plán.

Představil je Prof. Macek, který připomněl: „Vynikající pozici automobilového průmyslu v ČR udržíme jen tehdy, když udržíme krok se světovým výzkumem a vývojem a zároveň dokážeme jejich výsledky skutečně realizovat. Jsou to spojité nádoby. Ve Strategické  výzkumné agendě jsme proto specifikovali, jaké jsou trendy budoucího vývoje automobilu, respektive udržitelné mobility využívající automobilů. Implementační akční plán už přináší konkrétní úkoly pro automobilový výzkum a vývoj v České republice.“

Prezentací dokumentů projekt TP VUM zcela nekončí. V následujících třech letech bude sledována tzv. udržitelnost projektu, tedy to, jak jsou jeho výsledky aplikovány a využity firmami automobilového průmyslu, eventuálně i dalšími odvětvími národního hospodářství a státní správy.