autosympo 2015 - alternativní pohony automobilů | Trendy | autoweek.cz

AUTOSYMPO 2015 - Alternativní pohony automobilů

AUTOSYMPO 2015 - Alternativní pohony automobilů

22.10.2015 | Rybecký Vladimír | Trendy

Celostátní symposium AUTOSYMPO se již tradičně pořádá jako dvoudenní akce s podporou světové Federace společností automobilových inženýrů a techniků FISITA. Nosným tématem AUTOSYMPO 2015 je stále velmi diskutované aktuální téma „Alternativní pohony automobilů“.
Celostátní symposium AUTOSYMPO se koná 11. - 12. listopadu 2015 v hotelu Academic, Tyršovo náměstí 2222, Roztoky u Prahy. Symposium je místem setkání odborníků z oblasti výzkumu a výroby, legislativy, vzdělávání a všech těch, kteří se zabývají silniční dopravou a životním prostředím na celostátní, regionální i zcela lokální úrovni. Symposium se tak stává platformou pro výměnu zkušeností a pro konfrontaci záměrů a praktických výsledků řešení v této oblasti.

Konference se koná v rámci projektu Rok průmyslu a technického vzdělávání, který byl vyhlášen Svazem průmyslu a dopravy ČR. Konference akcentuje problematiku nedostatku kvalifikované pracovní síly a další témata související se vzděláváním, zvyšováním kvalifikace, aplikovaným výzkumem, vývojem a inovacemi.

První den je svým specifickým programem kolokvia rekapitulací výsledků práce pracovníků automobilového výzkumu a vývoje v roce 2015 v rámci projektu Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka.
Druhý den konference je určena především pro odborníky zabývajícími se daným tématem a veřejnost, včetně příslušných organizací státní správy.

Účast na konferenci a kolokviu je zdarma!

AUTOSYMPO 2015 – Kolokvium Božek 2015, 11. 11. 2015
Rekapitulací výsledků práce skupin pracovníků výzkumu a vývoje projektu Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka, podporovaného Technologickou agenturou České republiky v rámci programu Centra kompetence, se zabývá odborný celodenní program vědeckého kolokvia.
Práce z části probíhají také v Centru vozidel udržitelné mobility Josefa Božka, které je výsledkem projektu OP (Operačního programu) fondu EU pro regionální rozvoj VaVpI MŠMT ČR a OPPI MPO ČR.

AUTOSYMPO 2015 – Odborná konference, 12. 11. 2015
Odborný celodenní program konference se zabývá současnými možnostmi vývoje, využitím a provozem vozidel s alternativními pohony, to vše v souladu s domácím i evropským legislativním rámcem. Týká se to nejen využití dostupných alternativních paliv, především zemního plynu, ale také hybridních pohonů vozidel, elektrických pohonů a s tím související dopravní infrastruktury.