bosch a veniam zajišťují konektivitu vozidla s okolím | Trendy | autoweek.cz

Bosch a Veniam zajišťují konektivitu vozidla s okolím

Bosch a Veniam zajišťují konektivitu vozidla s okolím

18.12.2018 | Rybecký Vladimír | Trendy

Aby v budoucnu umožňovaly automobily propojenou a automatizovanou jízdu, musí umět snadno komunikovat mezi sebou a se svým okolím - Vehicle-to-everything (V2X).
Co platí pro lidi, to platí i pro auta: komunikace funguje lépe, když máme společný jazyk a dobré spojení. Aby automobily umožňovaly propojenou a automatizovanou jízdu, musí umět snadno komunikovat mezi sebou a se svým okolím.
 
V současnosti neexistuje standardizovaný technický základ pro tuto výměnu dat, která je známá pod pojmem Vehicle-to-everything (V2X). V budoucnu budou automobily komunikovat spíše s využitím nejrůznějších standardů zavedených po celém světě jednotlivými zeměmi a výrobci automobilů.
 
„Pokud jde o V2X, Bosch využívá multistandardní přístup. Vyvinuli jsme univerzální jednotku konektivity, která je schopna komunikovat pomocí všech obecně známých přenosových technologií implementovaných v propojených automobilech,“ uvádí Dr. Dirk Hoheisel, člen představenstva společnosti Robert Bosch.
 
Společnost Bosch zkombinovala jednotky konektivity a jednotky telematiky, které jednotlivě umožňují pouze technologii jednotného přenosu. Vytvořila tak pro datovou komunikaci V2X centrální řídicí jednotku typu „vše v jednom“. Automobily následně mohou využít Wi-Fi sítě dostupné ve městech, zatímco jinde mohou komunikovat například pomocí celulárních sítí.
 
Komplexní úkol správy těchto různých komunikačních možností je řešen prostřednictvím software od start-upu ze Silicon Valley, firmy Veniam. Tento software neustále vyhledává nejlepší přenosovou technologii, která vyhovuje konkrétním požadavkům, a automaticky přepíná mezi dostupnými alternativami. Tímto způsobem udržuje nepřetržité a bezproblémové propojení vozidel, díky čemuž se auta mohou například navzájem informovat o nehodě a pasažéři si v klidu užívat nepřerušovaný streaming hudby.
 
Bosch vyvíjí jednotku konektivity vyhovující všem standardům
Očekává se, že do roku 2025 počet propojených vozidel na silnicích v samotné Evropě, Spojených státech a Číně přesáhne 470 milionů (zdroj PwC). Zpočátku se většina vozidel bude připojovat přímo ke cloudu, ale díky V2X budou auta v budoucnu schopná komunikovat přímo mezi sebou navzájem, stejně jako s dopravní signalizací, stavbami na silnicích, přechody pro chodce a budovami atd. Díky tomu se budou moci navzájem varovat před potenciálním nebezpečím, například blížící se dopravní zácpa, nehodou a kluzkou vozovkou. Vozidla budou mít také možnost využít zelenou vlnu, protože budou vědět, kdy se u další řady semaforů rozsvítí zelená a tím pádem přizpůsobí svou rychlost.
 
Výsledkem bude plynulejší doprava, a to zejména ve městech. V současné době však není pro komunikaci V2X na obzoru žádný globálně harmonizovaný standard. Zatímco Čína využívá v první řadě technologii Cellular-V2X, která je založená na mobilní komunikaci, Evropa a Spojené státy plánují kromě C-V2X zavést ještě standardy přenosu založené na Wi-Fi (DSRC a ITS-G5).
 
Tenhle chaos ve standardech může v mezinárodním měřítku vést k problémům s komunikací vozidel. V budoucnu se ale není čeho bát jestliže budou automobily vybaveny jednotkou pro univerzální konektivitu od firmy Bosch. Vozidla vybavená touto jednotkou budou schopná komunikovat mezi sebou navzájem a s okolím, a to bez ohledu na to, v jaké zemi se budou vyrábět nebo používat. To zaručí ještě bezpečnější a spolehlivější komunikaci V2X.
 
„Díky principu Bosch „vše v jednom pro propojená vozidla může co nejvíce řidičů po celém světě využívat výhod přidané bezpečnosti, komfortu a spolehlivosti, které nabízí V2X,“ uvádí Dirk Hoheisel.
 
Software zajišťuje nejlepší propojení
Software od firmy Veniam je posilovačem propojení jednotky konektivity od firmy Bosch. Kromě toho, že neustále sleduje, jaké komunikační technologie V2X jsou aktuálně k dispozici, tento software monitoruje také náklady a zpoždění v přenosu dat u každé varianty alternativního připojení, protože ne každá technologie je vhodná pro každou situaci. Například v případě, kdy je třeba upozornit řidiče na vozidlo blížící se z vedlejší ulice, kdy se počítá každá milisekunda. Tento typ kritických informací musí být sdělován v reálném čase pomocí vysoce spolehlivé technologie, která je vždy připravena k použití i za cenu vyšších nákladů na přenos dat.
 
Na druhé straně když jde o aktualizaci software z cloudu nebo aktualizaci mapy navigačního systému není kam spěchat a je možné si počkat na dostupnější a stabilnější síť Wi-Fi. Prostřednictvím Wi-Fi je možné přenášet velké objemy dat během krátké doby. Nevýhodou občas je, že veřejná nebo domácí Wi-Fi není vždy k dispozici. Software od Veniamu si umí poradit s výhodami a nevýhodami jednotlivých typů komunikace a vždy vytvoří optimální spojení.
 
„Jedinečná kombinace inteligentního síťového software od Veniamu a jednotky konektivity od firmy Bosch výrazně zvyšuje kapacity na zpracování dat vozidla, čímž dláždí cestu inovativním cloudovým službám a mnohem bezpečnější mobilitě budoucnosti,“ říká João Barros, zakladatel a generální ředitel firmy Veniam.
 
Bosch testuje V2X v Evropě, Spojených státech a Číně
V dosavadní největší evropské terénní studii (simTD, Safe Intelligent Mobility – Test Field Německo), prokázala komunikace V2X, že je vhodná pro každodenní používání a také při laboratorních simulacích. Bosch hrál v tomto společném projektu významnou roli. Od února 2017 je společnost Bosch první společností v Evropě, která společně s Vodafone a Huawei, testuje komunikaci V2X s prvními 5G testovacími moduly 5G.
 
Terénní testování probíhají na dálnici A9 v Bavorsku severně od Mnichova a zaměřují se na varovné systémy v reálném čase při manévrech změny jízdních pruhů na dálnici nebo v případě náhlého brzdění vozidla. Díky V2X budou funkce asistenčních systémů pro řidiče, jako je například adaptivní tempomat (ACC), ještě pohodlnější.
 
V létě 2018 společnost Bosch v Detroitu testovala bezpečnou, přímou komunikaci mezi vozidly a silniční infrastrukturou, kamerami a senzory. Za tímto účelem byla vozidla vybavena technologií DSRC založenou na Wi-Fi. Řidiči tak byli včas upozorněni na stav silniční signalizace nebo přecházející chodce, čímž se zvyšuje bezpečnost městské dopravy. Bezpečný přenos dat byl zajištěn prostřednictvím bezpečnostního řešení pro propojená vozidla od firmy ESCRYPT, dceřiné společnosti Bosch. V Číně Bosch testuje ad-hoc komunikaci založenou na Wi-Fi a celulární technologii. Testování se zaměřují na varování, která pomáhají řidičům při předjíždění nebo při řešení složitých křižovatek.