čez investuje do sdílené mobility | Trendy | autoweek.cz

ČEZ investuje do sdílené mobility

ČEZ investuje do sdílené mobility

31.08.2017 | Rybecký Vladimír | Trendy

ČEZ prostřednictvím Inven Capital investuje do vedoucí společnosti v oblasti technologií pro sdílenou mobilitu (carsharing) ekologických aut ve městech, francouzské společnosti Vulog.

Inven Capital se stal akcionářem francouzské společnosti Vulog, firmy poskytující technologie pro sdílenou mobilitu (carsharing) ekologických aut ve městech. Inven Capital je venture kapitálový fond Skupiny ČEZ. Strategií Inven Capital je vyhledávání investic do smart energy firem v Evropě. Vulog sleduje nové trendy v individuální dopravě směřující nejen k požadavku na bezemisní provoz a efektivní vytížení aut, ale i související změny v chápání vlastnictví. Jedná se již o pátou investici Inven Capital do cleantech společností. Všechny předchozí však měly původ v Německu.
 
Vulog od svého založení v roce 2006 poskytuje technologie pro sdílenou mobilitu (carsharing). Nabízí komplexní Software-as-a-Service platformu umožňující provozovatelům carsharingu poskytovat služby svým konečným zákazníkům. Klienty Vulogu jsou provozovatelé carsharingu na čtyřech kontinentech od Evropy (emov v Madridu nebo Panek ve Varšavě), přes Severní Ameriku (EVO ve Vancouveru) až po Jižní Ameriku (Urbano v Sao Paolu) a Nový Zéland (Mevo ve Wellingtonu).
 
ČEZ již dříve prostřednictvím Inven Capital vstoupil do firmy Sunfire, jež uvádí do průmyslové výroby nejpokrokovější energetické technologie přispívající ke snižování emisí CO2 a rozvoji decentralizovaných zdrojů, a do společnosti sonnen, světové jedničky ve výrobě inteligentních bateriových systémů na skladování energie pro domácnosti. Investicí do společnosti tado° ČEZ vstoupil i do sektoru chytrých termostatů pro regulaci tepla resp. chlazení. V letošním roce Inven Capital investoval do společnosti Cloud & Heat Technologies, která vyvinula technologii na energetické využití tepla pocházejícího z lokálních datacenter.
 
„Investicí do společnosti Vulog podporujeme rozvoj ekologické dopravy ve městech, protože díky carsharingu narůstá využití aut až na 100 %, a to dělá z investic do elektrických aut a dobíjecí infrastruktury ekonomicky návratné podnikání. Věřím, že díky nové investici dále posílíme naše know-how v oblasti konceptu chytrých měst a současně pomůžeme této platformě proniknout na další světové trhy, mimo jiné i do České republiky,“ přibližuje novou investici generální ředitel ČEZ Daniel Beneš.
 
 „Vulog reaguje na rychle rostoucí poptávku po sdílení ekologických aut ve městech nabídkou technologického řešení pro provozovatele carsharingu, kteří cenově dostupný pronájem aut nabízí svým koncovým zákazníkům. Mladá generace lidí mezi 20-30 lety již nevidí ve vlastnictví aut společenskou hodnotu, ale raději je sdílí dle svých momentálních potřeb. Také rodiče s dětmi již stále častěji nejdou cestou nákupu druhého auta do rodiny, ale raději volí pronájem. Světový trh carsharingu roste a očekáváme, že  do roku 2020 vyroste na  více než čtyřnásobek,“ vysvětluje generální ředitel Inven Capital Petr Míkovec.