další trolejbus v praze | Trendy | autoweek.cz

Další trolejbus v Praze

Další trolejbus v Praze

16.05.2018 | Rybecký Vladimír | Trendy

DPP zahájí zkušební provoz nového elektrobusu Škoda – SOR 30Tr. Praha zkouší elektrobusy a současně nakupuje 300 autobusů na naftu působící podstatně větší znečištění ovzduší v centru města než vozidla na zemní plyn.
Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) činí další krok v rozvoji elektromobility nasazením nového typu vozidla s dynamickým dobíjením. Od 6. května 2018 jezdí ve zkušebním provozu s cestujícími nový elektrobus Škoda - SOR 30Tr v úseku Palmovka - Letňany. Vůz je zcela bílý, aby byl na první pohled rozpoznán. Zastávky linky č. 58 jsou v pravidelných zastávkách linky č. 140. Přeprava je zdarma. DPP má nový bateriový trolejbus pronajatý na 1 rok. DPP testuje ve zkušebním provozu elektrobusy už od roku 2010.
 
Nové vozidlo Škoda 30Tr vzešlo ze společné produkce Škoda a SOR. Jedná se o trolejbus s akumulátory z produkce Škoda Electric, který využívá, obdobně jako první testované vozidlo, karoserii SOR NB12. Elektrovýzbroj nového vozidla je však na základě výsledků první fáze testování již lépe přizpůsobena požadovanému charakteru provozu. Elektrobus Škoda - SOR 30Tr se nabíjí dynamicky během jízdy. Nabíjecí systém se skládá z obousměrného trolejového vedení pro dynamické nabíjení za jízdy v ulici Prosecká o délce cca 1 km ve směru do kopce, resp. cca 600 m ve směru z kopce, která bude napájena prostřednictvím kontejnerové měnírny umístěné v dolní části Prosecké ulice. Tento úsek DPP vybral kvůli velmi prudkému kopci, který by jinak mohl bateriím limitovat jejich životnost. Nabíjení pomáhá také krátký úsek trolejového vedení pro statické nabíjení (při přestávkách) v obratišti Palmovka o délce cca 20 m s napájením z přilehlé tramvajové trati přes stacionární galvanický oddělovač („dobudka“).
 
„Vzhledem k tomu, že největším znečišťovatelem ovzduší v Praze je doprava, je naší povinností zkoušet v rámci MHD nové technologie, které umožní bezemisní provoz. Samozřejmě pokud splňují i rozumné ekonomické parametry,” řekl Petr Dolínek, náměstek primátorky pro dopravu, sport a volný čas.
 
„Naším záměrem je do budoucna plná elektrifikace linky č. 140. Navazujeme na pilotní provoz elektrobusu, který úspěšně probíhá již více než půl roku, ale bateriový režim měl charakter především pomocného pohonu. Nynější nový elektrobus ve zkušebním provozu umožní plnohodnotnou jízdu na baterie,“ řekl Martin Gillar, generální ředitel a předseda představenstva DPP.