elektrický tahač se solárními moduly v závodě škoda auto | Trendy | autoweek.cz

Elektrický tahač se solárními moduly v závodě Škoda Auto

Elektrický tahač se solárními moduly v závodě Škoda Auto

12.09.2016 | Rybecký Vladimír | Trendy

Škoda v závodě v Mladé Boleslavi vybavila soupravu taženou elektrickým, bateriemi poháněným tahačem solárními panely. Využití sluneční energie umožňuje snížit průměrnou roční úsporu elektrické energie ze sítě přibližně o 10 %.
Škoda chce v rámci strategie GreenFuture ve střednědobém horizontu využívat alternativní pohon u části vnitropodnikově používaných nákladních vozidel.
 
​Logistika Škoda v závodě v Mladé Boleslavi využívá celkem 16 elektricky poháněných tahačů Still R 07 s bateriemi. Jeden elektrický tahač se dvěma přívěsy byl nyní v pilotním projektu navíc vybaven solárními panely. Fotovoltaické moduly nabíjejí Li-ion baterie během jízdy. Škoda si od využití solární energie v provozu tohoto vozu slibuje průměrnou roční úsporu energie o 10 %. Pokud se během testování využití fotovoltaiky osvědčí, bude její nasazení rozšířeno.
 
​Solární moduly jsou namontovány na střechách přívěsů a během jízdy nabíjejí trakční baterie tahačů. Díky tomu mění tyto vozy méně často baterie v nabíjecích stanicích. Solární tahač spotřebuje přibližně o 10 % méně elektřiny ze sítě a zároveň dosahuje delší časy provozu mezi nabíjecími cykly. Akumulátory vozidla se ze solárních panelů zpravidla plně nabijí během víkendu. V závodě Mladá Boleslav během jednoho dne tyto bateriové, elektricky poháněné tahače ujedou téměř 70 km.
 
Nabíjení se monitoruje senzory a jeho průběh se zaznamenává. Pro každý provozní den tak lze zjistit, jak dlouho nabíjecí cyklus trval, kolik energie pocházelo z elektrické sítě a jakým podílem přispěly solární panely. Tato data jsou průběžně ukládána a následně budou vyhodnocována v rámci semestrálního předmětu Green Logistics na Škoda Auto Vysoké škole.
 
Kromě elektrického tahače s dodatečnými solárními panely je v závodě Mladá Boleslav nasazeno dalších 15 bateriových, elektricky poháněných logistických tahačů. Tyto soupravy doplňují elektrickou energii výlučně v nabíjecích stanicích, kde se vyměňují baterie. Pro blízkou budoucnost má Škoda Auto vizi, že většina subdodavatelů (sídlící v blízkosti závodu Škoda Auto) bude komponenty do hlavního výrobního závodu přepravovat také pomocí nákladních vozů s alternativními pohony.