elektromobilita potřebuje infrastrukturu | Trendy | autoweek.cz

Elektromobilita potřebuje infrastrukturu

Elektromobilita potřebuje infrastrukturu

17.07.2018 | | Trendy

Česká dopravní infrastruktura nepočítá s elektromobilitou. Šanci promeškala při rekonstrukci dálnice D1.

Podíl automobilů s čistě elektrickým pohonem zatím na českém trhu roste pomalu. Jednou z příčin je nedostatečně rozvinutá infrastruktura. Na dobíjecí stanice elektromobilů stát zapomíná i při současné rekonstrukci hlavního dálničního tahu České republiky dálnice D1.
 
Oproti západním zemím, které počítají s nástupem elektromobility v blízké budoucnosti, tak České republice opět ujíždí vlak. Usnadnit elektromobilitě cestu ke spotřebitelům se přitom snaží i české firmy, například inženýrská společnost DEL ze Žďáru nad Sázavou, která vyvinula unikátní dobíjecí stanice pro elektromobily.
 
Na zrychlení rozvoje elektromobility se státní správa v České republice sice podílí, například formou investičních pobídek či slev na dani pro spotřebitele, zapomíná však na přípravu infrastruktury, která je pro využití automobilů na elektrický pohon stěžejní.
 
„Už nyní by plány pro výstavbu nových silnic a dálnic měly počítat s větším podílem elektromobilů, který bude nadále růst, a tím pádem i s nutnou přítomností dobíjecích stanic. To se však zatím neděje. Stát nevyužil příležitost podpořit rozmach elektromobility ani během současné rekonstrukce dálnice D1. Zapomínáním na budoucnost, která je v mnoha jiných zemích již realitou, se opět vzdalujeme Západu. Například Německo započalo přípravy pro implementaci elektromobility do běžného života již před 4 lety, zatímco Česko je teprve na začátku,“ uvádí ředitel společnosti DEL Jiří Kabelka.
 
Podpořit zlepšení podmínek pro běžný provoz elektromobilů plánuje společnost DEL vlastními vysokokapacitními rychlonabíjecími stanicemi na principu stejnosměrného proudu, které uvede na trh ještě v letošním roce. Uplatnění by měly nalézt nejen u čerpacích stanic podél hlavních silničních a dálničních tahů, ale například i v obchodních centrech nebo hotelových garážích.
 
„Očekávání trhu jsou vysoká, čeká se na vhodný impulz, díky kterému bude provoz automobilů na elektrický pohon pohodlnější. Tím je právě snadná dostupnost a vhodné rozmístění dobíjecích stanic, které bylo doposud hlavním limitujícím faktorem pro cestování elektromobily na delší vzdálenosti,“ vysvětluje Jiří Kabelka.