honda proti dopravním zácpám | Trendy | autoweek.cz

Honda proti dopravním zácpám

Honda proti dopravním zácpám

03.05.2012 | Rybecký Vladimír | Trendy

Honda zvolila vlastní způsob zlepšení problémů s houstnoucí dopravou. Namísto doporučování kudy se vyhnout dopravní zácpě chce řidiče instruovat tak, aby se dopravní problémy eliminovaly předcházením tzv. harmonikovému efektu.

Zatímco běžné vyspělé navigace dokáží řidiče v reálném čase v předstihu informovat o houstnoucím provozu před vozem a případně i navrhnout alternativní cesty umožňující vyhnout se dopravním zácpám, Honda se vydala úplně jinou cestou. Dává přednost minimalizaci vzniku dopravních problémů. Její systém řidiče instruuje tak, aby doprava zůstala plynulou. Vychází ze známé skutečnosti, že i bez zjevných příčin, například dopravní nehody či uzavření jízdního pruhu, dochází k náhlému zpomalení až zastavení dopravy. Jízda ztrácí plynulost a mění se v poskakování.

Výzkum university v Exeteru, uskutečněný v roce 2007, odhalil, že dopravní zácpy často bez zjevných příčin vyvolávají tzv. zpětné dopravní vlny, vyvolané tím, že některý řidič prudce zpomalí, což přinutí zpomalit ještě více vozy jedoucí za ním. Vzniká tak tzv. harmonikový efekt, který může způsobit až úplné zastavení dopravy.

Honda Motor ohlásila úspěšný vývoj první technologie na světě, která dokáže rozpoznat hrozbu dopravní zácpy a určit, zda způsob jízdy vozidla může dopravní zácpu způsobit. Honda tuto technologii vyvinula s vědomím, že akcelerace a zpomalování jednoho vozidla ovlivňují způsob jízdy vozidel pohybujících se za ním, což může vést ke vzniku dopravní zácpy.

Ve spolupráci s Výzkumným střediskem pro vědu a technologii při univerzitě v Tokiu Honda uskutečnila experimentální testování systému využívajícího technologie pro detekci hrozby dopravní zácpy. Výsledky zkoušek prokázaly, že systém pomohl zvýšit průměrnou rychlost přibližně o 23 % a snížil spotřebu vzadu jedoucích vozidel o 8 %.

S cílem uvést tuto technologii na trh Honda v květnu zahájí její testování na veřejných komunikacích v Itálii a v Indonésii. Cílem zkoušek bude ověřit účinnost technologie při minimalizaci dopravních zácp.

Namísto poskytování dopravních informací, které řidiči umožňují vyhnout se komplikacím na silnici, systém monitoruje typické zrychlování a zpomalování vozidla s cílem určit, zda chování řidiče v tomto směru může přispět k vytvoření dopravní zácpy. Na základě vyhodnocených údajů systém řidiči poskytuje příslušné informace (dokonce i formou změny barvy podsvícení displeje palubního terminálu) s cílem přispět k plynulosti jízdy. Tím pomáhá "vyhladit" intenzitu akcelerace a brzdění vzadu jedoucích vozidel, a tak předejít nebo minimalizovat riziko vzniku dopravní zácpy.

Dalším přínosem pro minimalizaci rizika dopravní zácpy a snížení spotřeby paliva může být zapojení palubních terminálů do systému cloud serverů (cloud computing - systém umožňující přístup k software a datům vyžadovaným danou službou prostřednictvím internetu bez nutnosti jejich uložení v místním počítači), které řidiče informují a synchronizují způsob jízdy s vozidly jedoucími vpředu tím, že ve vhodnou chvíli aktivují adaptivní tempomat ACC (Adaptive Cruise Control) tak, aby byla zachována konstantní vzdálenost mezi vozidly s nejvhodnějším časovým odstupem.

Dopravní zácpy způsobují nejen zdržení na cestách, ale zvyšují i emise CO2 a riziko kolizí mezi vozidly. 

 

  • Honda proti dopravním zácpám
  • Honda proti dopravním zácpám
  • Honda proti dopravním zácpám