inteligentní bezpečnostní systémy | Trendy | autoweek.cz

Inteligentní bezpečnostní systémy

Inteligentní bezpečnostní systémy

11.07.2017 | Rybecký Vladimír | Trendy

Předcházet incidentům a dopravním nehodám je díky systémům aktivní bezpečnosti, které nalezneme v mnoha moderních osobních i nákladních vozidlech, mnohem snazší.
Od listopadu roku 2015 platí v celé EU předpis, který nařizuje vybavit každé nové těžké nákladní vozidlo se dvěma nebo třemi nápravami funkcí automatického nouzového brzdění. Cílem je snížit počet nehod, při kterých nákladní vozidlo najede do vozidla, které jede vpředu. Jedná se totiž o případ, který tvoří zhruba pětinu veškerých dopravních nehod nákladních vozidel. V současnosti předpis požaduje, aby byl systém nouzového brzdění schopný zpomalit nákladní vozidlo o 10 km/h. Příští rok se tato hodnota zpřísní na 20 km/h.
 
„Je skvělé, že se předpis zpřísní. Myslím si ale, že legislativní požadavky jsou stále velice mírné. Pokud aktivujete systém nouzového brzdění při rychlosti 80 km/h, není zpomalení o 20 km/h dostatečné. Aby v tomto případě bylo možné zabránit drtivému nárazu do vozidla, které vpředu úplně zastaví, je nákladní vozidlo nutné zpomalit daleko více," vysvětluje Carl Johan Almqvist, ředitel oddělení provozu a bezpečnosti produktů společnosti Volvo Trucks.
 
Společnost Volvo Trucks tedy vyvinula systém, který s velkou rezervou splňuje požadavky jak současného, tak budoucího znění předpisu. Systém byl představen v roce 2012 a jeho hlavním úkolem je především upozornit řidiče na hrozící nebezpečí srážky.
 
„V mnoha případech řidič k tomu, aby rychle vyhodnotil situaci a zabránil nehodě, víc nepotřebuje," dodává Carl Johan Almqvist.
 
Nouzová brzda se aktivuje během velice krátkého okamžiku a jen v případech, kdy je to bezpodmínečně nutné. Rychlost brzdění - nebo zpomalení, abychom užili přesného termínu - je přibližně 7 m/s2 . To je hodnota, která je shodná s parametry mnoha osobních vozů. V praxi to znamená, že vozidlo jedoucí rychlostí 80 km/h může zastavit na vzdálenost asi 40 metrů.
 
Systém pomocí kamery a radarové technologie sleduje vpředu jedoucí vozidla. Funkčnost systému není nijak omezena slunečním svitem, mlhou ani špatnými světelnými podmínkami. Na případné hrozící nebezpečí srážky řidiče upozorní stále se stupňující světelné a zvukové signály. Nezaznamená-li systém reakci řidiče na vydávaný signál, začne vozidlo zlehka brzdit. Pokud řidič na signál stále nereaguje, aktivuje se nouzová brzda. Nouzová brzda zůstane aktivní až do úplného zastavení vozidla. V případě, že řidič do pěti sekund od zastavení vozidla nepohne volantem nebo nezareaguje jiným způsobem, automaticky se aktivuje ruční brzda. Jedná se o bezpečnostní opatření, které zabrání vozidlu v samovolném pohybu tehdy, je-li řidič po nehodě v šoku nebo v bezvědomí.
 
Současně s aktivací nouzové brzdy začnou jako výstraha pro vzadu jedoucí vozidla blikat brzdová světla. Když rychlost vozidla klesne pod 5 km/h, začnou blikat ještě výstražná světla.
 
Systém společnosti Volvo funguje i na silnicích se zatáčkami a umí rozlišovat svodidla u silnice od skutečných překážek provozu (např. od ostatních vozidel včetně motocyklů). Veškerých výhod, které systém nabízí, je možné využívat pouze tehdy, jsou-li na vozidle i přívěsu aktivní veškeré potřebné prvky, jako například systém ABS.
 
Protože předpisy ohledně nouzového brzdění platí teprve krátce, projeví se jejich kladný dopad na statistiku dopravních nehod až za nějaký čas. Společnost Volvo Trucks je však o výhodách systému nouzového brzdění a dalších systémů aktivní bezpečnosti pevně přesvědčena.
 
„Naše systémy aktivní bezpečnosti jsou pouze jednou částí komplexního řešení, které prokazatelně pomáhá snižovat nebezpečí související s dopravním provozem. Nesmíme však zapomenout na to, že systémy samy o sobě tento úkol zvládnout nemohou. O to, aby se doprava stala bezpečnější, se musí společně zasadit všichni účastníci silničního provozu. Zkušení a pozorní řidiči, kteří se svými vozidly dokážou jezdit zodpovědně, jsou z hlediska prevence nehod stále tím nejdůležitějším," říká Carl Johan Almqvist.
 
Příklady inteligentních bezpečnostních systémů společnosti Volvo Trucks
- Adaptivní tempomat: Adaptivní tempomat, který pomáhá řidiči držet si od vpředu jedoucího vozidla nastavený časový odstup.
- Systém varování před kolizí s funkcí nouzového brzdění: Upozorní řidiče na hrozící srážku s vpředu jedoucím vozidlem a v případě potřeby aktivuje brzdy.
- Výstraha pro řidiče: V případě, že u řidiče zjistí jakékoliv známky únavy či nepozornosti, signalizuje mu, aby si dal v řízení přestávku.