mercedes-benz vybaví první modely klimatizací s co2 | Trendy | autoweek.cz

Mercedes-Benz vybaví první modely klimatizací s CO2

Mercedes-Benz vybaví první modely klimatizací s CO2

19.11.2015 | | Trendy

Mercedes-Benz bude vybavovat svá vozidla klimatizacemi, které splňují veškeré požadavky ohledně výkonnosti a bezpečnosti a zároveň odpovídají legislativním předpisům s platností od roku 2017.
Mercedes-Benz překoná požadavky EU na ochranu klimatu a v Evropě bude od roku 2017 nabízet modely třídy S a třídy E jako první sériově vyráběné osobní vozy na světě vybavené klimatizací s CO2.

Tyto zcela nově vyvinuté systémy vycházejí ze specifikací DIN, definovaných komisí pro stanovení norem v automobilovém průmyslu při svazu automobilového průmyslu VDA (Verband der Automobilindustrie).

Klimatizace s CO2 poskytují díky mimořádně rychle dostupnému a vysokému chladicímu výkonu příjemné klima v interiéru vozidla během krátké doby, dokonce i při velmi vysokých venkovních teplotách. V kombinaci s mimořádnými ekologickými vlastnostmi se tak jedná o trvale udržitelný prémiový klimatizační systém.
 
Nákladně vyvinutý nový systém s potenciálem
Použití CO2 jako chladiva si vyžádalo nový vývoj zásadních komponent. Klimatizace CO2 totiž pracují s tlakem více než 100 bar, který je přibližně 10x vyšší než u dosavadních systémů. Proto musely být nově vyvinuty všechny komponenty, včetně vedení a těsnění.

Mercedes-Benz, společně se všemi německými výrobci automobilů a četnými dodavateli, za tím účelem definoval standardy v komisi pro stanovení norem v automobilovém průmyslu při svazu automobilového průmyslu VDA.

Veřejně přístupné dokumenty se specifikacemi DIN poskytují i ostatním společnostem možnost zahájit během krátké doby vlastní vývoj. Tím by byly vytvořeny předpoklady pro rychlé zavedení tohoto technicky vyspělého klimatizačního systému na trh. Mercedes-Benz převzal v této oblasti roli průkopníka a jako první výrobce automobilů zadal zakázku nejen na vývoj, ale i výrobu klimatizací s CO2 a jejich komponentů.
 
Nový stupeň směrnice EU bude platit od roku 2017
Mercedes-Benz dokázal realizovat, navzdory mimořádně krátké době vývoje, vysokou úroveň kvality klimatizací s CO2, která splňuje požadavky pro vrcholné modely značky. Použití klimatizací s CO2 ve všech modelech není k 1. lednu 2017, kdy vstoupí nová směrnice EU v platnost, uskutečnitelné. Aby bylo možné splnit požadavky EU i ve všech ostatních modelových řadách, vyvinula společnost bezpečná řešení pro použití syntetického chladiva, které se používá v rámci celého automobilového průmyslu.

Kromě CO2 je R1234yf dosud jediným chladivem, vyráběným v průmyslovém měřítku, s nímž lze splnit budoucí požadavky směrnice EU pro automobilové klimatizace v nových vozidlech, které stanovují limit ukazatele potenciálu globálního oteplování GWP (Global Warming Potential) na 150.

Jak známo, vykazuje chladivo R1234yf jiný potenciál vznícení než dosud v automobilovém průmyslu používané chladivo R134a. Mercedes-Benz realizoval intenzivní výzkum u všech svých modelů, aby svým zákazníkům nabízel i v budoucnosti neustále vysokou úroveň bezpečnosti.

Výsledkem je rozsáhlý soubor specifických opatření, která v případě potřeby zajišťují u modelů s chladivem R1234yf bezpečnost na úrovni, která je pro značku Mercedes-Benz obvyklá.

Mezi ně patří například i speciálně vyvinuté ochranné zařízení, které je použito v závislosti na konfiguraci vozidla. V případě těžkého čelního nárazu zajišťuje systém, který byl přihlášen k patentové ochraně, aby byla vznikající směs chladiva a vzduchu v motorovém prostoru oddělena od horkých částí motoru a aby navíc docházelo k jejich velmi účinnému ochlazování. To je umožněno generátorem plynu, který cíleně uvolňuje inertní plyn argon na příslušných horkých místech. Tak lze účinně zabránit vznícení.

Uvedené řešení zajistí i v budoucnosti splnění oprávněného požadavku zákazníků na bezpečnost a vysokých ambicí značky Mercedes-Benz v oblasti bezpečnosti. Společnost kromě toho učiní další krok k ochraně klimatu.