ministerstvo dopravy čr studuje vodík | Trendy | autoweek.cz

Ministerstvo dopravy ČR studuje vodík

Ministerstvo dopravy ČR studuje vodík

13.02.2017 | | Trendy

Ministerstvo dopravy ČR realizuje studii ohledně využití vodíkového pohonu v dopravě.
Ministerstvo dopravy ČR se aktivně věnuje problematice využití vodíkového pohonu. V návaznosti na Národní akční plán čisté mobility, který byl vládou ČR schválen v listopadu 2015, v současnosti probíhá příprava studie posuzující potenciál využití vodíkového pohonu v dopravě v České republice.
 
Výsledky studie budou sloužit jako jeden z podkladů pro strategické plánování v této oblasti. Průzkum pro Ministerstvo dopravy provádí poradenská společnost Grant Thornton, která byla vybrána v otevřeném výběrovém řízení.
 
„Od doby zpracování Národního akčního plánu čisté mobility došlo v oblasti tzv. vodíkové mobility k podstatnému vývoji, nejen v aktivitách a plánech výrobců vodíkových vozidel, ale i ve strategických plánech řady evropských zemí ve vztahu k budování vodíkových plnících stanic. Například Německo předpokládá do roku 2022 vybudovat až 400 takovýchto stanic. Na tento vývoj musíme adekvátně reagovat,“ zdůrazňuje Luděk Sosna, ředitel odboru strategie Ministerstva dopravy.
 
V současnosti neustále narůstá spotřeba energií v dopravě, přičemž hlavním zdrojem stále zůstávají fosilní paliva. V důsledku toho rostou negativní dopady dopravy na životní prostředí (včetně klimatických změn). Jde o prakticky nevyčerpatelný zdroj zastoupený v mnoha podobách. Zároveň se dopravní prostředky s vodíkovým pohonem nepodílejí na zvyšování emisí skleníkových plynů, odchází pouze vodní pára.
 
V současné době probíhá průzkum veřejného mínění ohledně zájmu o vodíkovou mobilitu. Na tomto odkazu můžete vyplnit dotazník a přispět tak k výsledkům samotného průzkumu i s žádostí o zaslání jeho výsledků. Cílem průzkumu je identifikovat klíčové subjekty, jak na straně výrobců dopravních prostředků, tak z řad jednotlivců a společností, tedy potenciální poptávku po vozidlech na vodíkový pohon.
 
Samostatným tématem pak je posouzení atraktivity vodíkové mobility pro investory a možnosti případného spolufinancování z veřejných zdrojů (včetně fondů EU). Na zpracování studie dále spolupracují Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo životního prostředí, zástupci samosprávy měst, akademické a podnikatelské sféry. Předpokládané dokončení studie je odhadováno na červen 2017.
 
Na fotografii je první plnicí stanice na vodík ve Střední Evropě, kterou vybudovala společnost Linde Gas a byla otevřena v Neratovicích v roce 2009. Byla vybudovaná v rámci společného projektu ÚJV Řež a Linde Gas.