mitsubishi motors připravuje pilotní projekt v2g | Trendy | autoweek.cz

Mitsubishi Motors připravuje pilotní projekt V2G

Mitsubishi Motors připravuje pilotní projekt V2G

24.10.2017 | Rybecký Vladimír | Trendy

Společnost Mitsubishi Motors (MMC) oznámila plán realizovat pilotní projekt V2G (Vehicle-to-Grid, tj. komunikace mezi vozidlem a inteligentní energetickou sítí).
Evropští provozovatelé přenosové soustavy mají povinnost zajistit určitou záložní kapacitu s cílem zamezit nečekaným poruchám zdrojů nebo rozsáhlým výpadkům velkých částí sítě. Záložní kapacity se nakupují prostřednictvím tržních mechanizmů. Služby nabízené na trhu se liší v závislosti na stupni naléhavosti a době nabíjení resp. vybíjení. Prvními síťovými zdroji jsou již dnes trakční akumulátory elektrického pohonu modelu Mitsubishi Outlander PHEV.
 
Díky technologii V2G je možné dosáhnout lepšího vyvážení odběrových špiček v rámci energetické sítě, kdy elektromobily nejen že čerpají elektrickou energii ze sítě, ale zároveň tuto energii vrací zpět, což otevírá cestu k možným zdrojům příjmu pro majitele těchto vozů.
 
MMC spojuje síly se společností NewMotion, která je jedním z největších evropských poskytovatelů řešení inteligentního dobíjení prostředků na elektrický pohon, s nizozemským provozovatelem energetické soustavy TenneT, resp. společností Nuvve, která je celosvětovým leaderem v oblasti technologií V2G a implementace síťových služeb.
 
MMC bude v rámci poloprovozu poskytovat záložní kapacitu a služby vyrovnávání zátěže sítě prostřednictvím dobíjecí infrastruktury NewMotion (dobíjecí místa poskytovaná nadnárodní energetickou společností Enel) a vozů Mitsubishi Outlander PHEV parkujících v domácnostech nebo na pracovištích v Amsterdamu s využitím platformy GIVe (Grid Integrated Vehicle) společnosti Nuvve. V Nizozemí je dnes k dispozici více než 25 tisíc vozů Mitsubishi Outlander PHEV.
 
Důsledky Pařížské smlouvy
Výsledkem tzv. Pařížské smlouvy z roku 2015 je urychlení evropských iniciativ zaměřených na rozvoj společnosti s nižší uhlíkovou stopou, což zahrnuje i důsledné prosazování ekologicky šetrných politik zaměřených na obnovitelné zdroje. Do energetických sítí dnes proudí energie ze slunečních, větrných a dalších typů elektráren využívajících obnovitelné zdroje, ale tato výroba, nahrazující např. uhelné elektrárny, je mnohdy nárazová, a proto je zásadní otázka, jak zásobování energiemi stabilizovat.
 
Jelikož toky elektrické energie současně akcelerují, do popředí vystupuje otázka nového mechanizmu pro lepší vyvážení zátěže dobíjecí infrastruktury. Prostřednictvím uvedeného poloprovozního projektu ověří MMC technologii V2G s cílem vytvořit novou přidanou hodnotu a obchodní příležitosti spojené s elektromobily/ bateriemi vozidel.
  • Mitsubishi Motors připravuje pilotní projekt V2G
  • Mitsubishi Motors připravuje pilotní projekt V2G