nové 3m inovační centrum | Trendy | autoweek.cz

Nové 3M inovační centrum

Nové 3M inovační centrum

05.10.2012 | Rybecký Vladimír | Trendy

3M investuje v České republice a otevřela v Praze Inovační centrum. Bude sloužit především pro vývoj nových produktů a jejich náročné testování.

 

Součástí komplexu 3M na pražském Chodově je i rozsáhlá expozice technických řešení a hotových výrobků. Zákazníci z oblasti průmyslu, zdravotnictví, retailu a jiných oborů se zde budou moci seznámit s širokou nabídkou produktů 3M a s možnostmi jejich konkrétního využití přímo na místě. Větší individualizace výrobního programu bude podle očekávání znamenat nové zakázky v České republice i celém regionu střední a východní Evropy.

Nově otevřené 3M Inovační centrum v Praze na Chodově bude sloužit jako zázemí pro testovací laboratoř a zároveň společnosti poskytne vysoce reprezentativní prostory pro prezentaci hotových výrobků a technologií zákazníkovi.

„Velká různorodost výrobního programu 3M je prostorově i odborně náročná na individualizaci podle potřeb jednotlivých klientů. Inovační centrum nám umožní připravit ve velmi krátké době řešení na míru konkrétní poptávce, včetně například pravidelných zkoušek potvrzujících specifikaci výrobku,“ říká David Vrba, generální ředitel společnosti 3M Česko.

3M Inovační centrum o rozloze 452 m2 umožňuje centralizaci technického a předváděcího vybavení do jednoho místa. Výstavba Inovačního centra trvala 12 měsíců. Náklady včetně pořízení sofistikovaného technického vybavení dosáhly 20 milionů Kč.

V oblasti řešení 3M pro průmysl a výrobu jsou vedle ukázky produktové škály k vidění i dveře aut se zapojením řešení 3M do jednotlivých fází výroby a úpravy – lisování, svařování, lakování, tuning a opravy.

Zázemí s testovacím vybavením sloužící k podpoře a vývoji aplikací s použitím produktů 3M. Na celém světě má 3M celkem 35 podobných zařízení. Společnost očekává, že Inovační centrum přispěje k dalšímu rozvoji aktivit v České republice a přinese jí nové zakázky.

Otevření 3M Inovačního centra je přínosem nejen pro firmy a zákazníky 3M, ale i pro vysoké školy a jejich studenty, se kterými společnost spolupracuje mimo jiné na půdě obecně prospěšné společnosti Česká inovace. Kooperace studentům umožňuje získat nejen cenné rady od skutečných odborníků z praxe, ale také se aktivně zapojit a vyzkoušet si své poznatky v praxi. 3M Inovační centrum umožní i studentům technických oborů praktické ověření jimi nabytých teoretických poznatků již během studií.

Společnost 3M je vysoce inovativní výrobní společností působící v řadě oblastí. V jejím portfoliu je přes padesát tisíc výrobků, které nacházejí využití nejenom v průmyslu, zdravotnictví, reklamě nebo telekomunikacích, ale i v kancelářích, školách a domácnostech. 3M nabízí i řešení pro bezpečnost v dopravu a na pracovištích či pro zabezpečení a ochranu majetku a osob. 3M vkládá velké množství finančních prostředků do výzkumu a vývoje. Celosvětově 3M zaměstnává na 80 000 lidí, z toho přes 7000 výzkumníků.

3M Česko je společností se stovkou zaměstnanců a s obratem přesahujícím jednu miliardu korun. Sídlí v komplexu The Park na pražském Chodově.