ocenění pro tablet toughpad fz-n1 | Trendy | autoweek.cz

Ocenění pro tablet Toughpad FZ-N1

Ocenění pro tablet Toughpad FZ-N1

29.07.2016 | Rybecký Vladimír | Trendy

Tablet Panasonic Toughpad FZ-N1 zvítězil v testu produktivity a ergonomie skenování čárových kódů. Polovina respondentů, kteří se účastnili testu, uvedla, že byl nejrychlejší, a polovina řekla, že se jim nejvíce líbí z  důvodů, jako jsou rychlost, snadné používání a ergonomický design.
Když byli pracovníci v logistice, dodávkových službách a mobilní pracovníci pozváni k testu tří různých tabletů, dali přednost tabletu Panasonic Toughpad FZ-N1 před dalšími dvěma. Polovina respondentů uvedla, že Panasonic Toughpad FZ-N1 byl nejrychlejší a polovině respondentů se nejvíce líbil z takových důvodů, jako jsou rychlost a jednoduchost obsluhy, vzdálenost, na jakou je možné čárové kódy skenovat, design, hmotnost a skutečnost, že je čtečka umístěna na zadní straně přístroje, což z tohoto zařízení dělá nejergonomičtější zařízení ze všech tří testovaných. 
 
Test produktivity a ergonomie mobilních zařízení pro skenování čárových kódů organizovala nezávislá výzkumná organizace Opinion Matters pověřená společností Panasonic.  Osm mobilních pracovníků, kteří používají mobilní skenovací zařízení ve svých každodenních aktivitách, bylo vyzváno k testování tří různých tabletů. 
 
Účastníkům testu byl postupně poskytnut každý ze tří různých přenosných přístrojů a byli požádáni, aby přístroje ohodnotili z hlediska různých kritérií, jako je jednoduchost obsluhy, hmotnost a rychlost skenování. Byli požádáni o hodnocení ergonomie designu, jak dobře je displej tabletu čitelný v různých podmínkách včetně práce za jasného světla a pod různými úhly.
 
Malý a velmi lehký Panasonic Toughpad FZ-N1 byl třemi čtvrtinami respondentů označen za přístroj s nejjednodušší obsluhou.
 
Díky zešikmené zadní čtečce označili uživatelé kapesní tablet Panasonic za nejlepší pro skenování čárových kódů v různých vzdálenostech. U všech tří testů v nejvyšší, střední a nejnižší poloze se kapesní tablet Panasonic kvalifikoval jako lepší než oba ostatní přístroje, a to jak z pohledu rychlosti skenování, tak z pohledu jednoduchosti úkonu. Zešikmená zadní čtečka respondentům také usnadnila čtení skenovaného kódu na displeji.
 
Panasonic byl zvolen za přístroj s nejlepší viditelností displeje, tři respondenti uvedli, že na displej vidí velmi dobře, a ostatních pět uvedlo, že na něj vidí dobře. Stejně tak na dotaz, jak jednoduché nebo obtížné je čtení snímaného kódu na displeji při snímání v rovině nebo pod úhlem, byl Panasonic jednohlasně označen za přístroj s nejjednodušší obsluhou.

Když byli účastníci dotázáni, který přístroj může nejlépe pomoci snížit riziko opakovaných úrazů z přetěžování, vybralo pět z osmi respondentů přístroj Panasonic. Lékařská expertka v oboru opakovaných úrazů z přetěžování (RSI) Bronwyn Cliffordová, kvalifikovaná fyzioterapeutka a konzultantka v oboru ergonomie, sledovala tento test a poskytla svůj názor na handheldový tablet Panasonic: „Myslím, že kapesní tablet Panasonic pomáhá zabránit opakovanému přetěžování, protože nemusíte pro snímání neustále vytáčet zápěstí, abyste viděli, co snímáte. Například přístroj Panasonic vám umožňuje držet ruce v neutrální poloze, což znamená, že nemusíte během práce namáhat další důležité svaly, jako je rameno nebo horní část paže. Z dlouhodobého hlediska je tak přístroj Panasonic jednodušší na obsluhu.“

  • Ocenění pro tablet Toughpad FZ-N1
  • Ocenění pro tablet Toughpad FZ-N1
  • Ocenění pro tablet Toughpad FZ-N1
  • Ocenění pro tablet Toughpad FZ-N1
  • Ocenění pro tablet Toughpad FZ-N1