osm let od uzavření dobrovolné dohody se státem | Trendy | autoweek.cz

Osm let od uzavření Dobrovolné dohody se státem

Osm let od uzavření Dobrovolné dohody se státem

20.02.2014 | | Trendy

Na jednání valné hromady Svazu dopravy České republiky vystoupil zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Jan Zaplatílek, který vyhodnotil v oblasti dohody spolupráci MPO s plynárenskými společnostmi za posledních osm let. 

V březnu tomu bude 8 let, kdy byla uzavřena v roce 2006 Dobrovolná dohoda mezi plynárenskými společnostmi a státem, směřující k rozšíření stlačeného zemního plynu (CNG) jako alternativního paliva v dopravě.

Dobrovolná dohoda vyplynula z Usnesení vlády ČR č. 563 z 11. května 2005, kdy byl schválen „Program podpory alternativních paliv v dopravě – zemní plyn“. Tímto usnesením dala vláda zelenou rozvoji využití zemního plynu v dopravě s cílem nahradit do roku 2020 minimálně 10 % celkové spotřeby pohonných hmot v dopravě zemním plynem.

Usnesení vlády je v souladu s Bílou knihou evropské dopravní politiky, EU totiž počítá do roku 2020 s náhradou 10 % klasických ropných pohonných hmot za CNG. To pro Evropu představuje nejméně 23,5 milionu vozidel na CNG a 20 000 CNG stanic.

Na jednání valné hromady Svazu dopravy České republiky vystoupil Jan Zaplatílek, ředitel odboru plynárenství a kapalných paliv ministerstva průmyslu (MPO), který přednesl zprávu o plnění dohody státu s plynárenskými společnosti zejména v oblasti využití CNG v dopravě.

„Jedním z cílů Dobrovolné dohody byla i výstavba infrastruktury, 100 plnicích CNG stanic, a to by mělo být splněno nejpozději do dvou let,“ uvedl Jan Zaplatílek z MPO. Mimo jiné výrazně ocenil i aktivity České pošty, jejíž vozový park na CNG má již dnes 692 vozidel a tento počet ale hodlá maximálně rozšířit ještě letos až na 2 200 CNG vozů.

Právě aktualizovaná Státní energetická koncepce (ASEK) jednoznačně počítá se zvýšením podílu CNG a LNG v dopravě. Zvýšení využití alternativních pohonných hmot patří v dopravě mezi priority v oblasti úspor energie jak v hospodářství, tak i v domácnostech.

„Využití CNG je klíčovým trendem snižováním spotřeby vozidel a nástupu alternativních pohonů v dopravě,“ uvádí se v ASEK. V souvislosti s výstavbou plnicích stanic CNG se podle ASEK očekává rozšíření vozidel s pohonem na CNG také u městské dopravy, komunálních vozidel pro svoz odpadu, vozových parků velkých organizací aj. Podpora ekologických dopravních prostředků patří v ASEK mezi sedm hlavních cílů v oblasti dopravy (silniční i železniční).

„Český plynárenský svaz zastupuje v jednání se státní správou největší plynárenské společnosti - investory v oblasti plnicích CNG stanic a prodejce CNG. Mimo jiné sleduje vývoj CNG a pravidelně zpracovává statistická data z této oblasti. CNG je v ČR již 12 let a do ledna 2014 bylo registrováno 6 710 ekologických CNG vozidel, což je o dva tisíce více než před rokem. V posledních letech stoupá počet CNG vozidel o 30 procent ročně. Pokud to srovnáme s ostatními alternativními palivy, nemá CNG konkurenci a kopíruje světový trend,“ říká Jan Ruml, ředitel ČPS.

Tento trend je v souladu jak s politikou EU, tak ke stejnému postupu vyspělých zemí. V prosinci 2013 Německo v koaliční dohodě mezi stranami CDU, CSU a SPD se dohodlo na snížení sazby daně z CNG i za rok 2018. Podniky, obce a další partneři na trhu mají nyní jistotu, že hospodářská výhoda CNG stále přetrvává. Tento stimul je signálem, pro všechny zúčastněné strany, aby se nadále zabývali intenzivněji rozvojem CNG v dopravě.

„Pokud jste společnost, která přepravuje zboží, vyzývám Vás vyměnit váš starý vozový park za nový, energeticky čistý. Nejen, že je to pro Vás ekonomicky výhodné, ale je to dobré i pro naši ekonomiku, pro naši zemi a dobré i pro naši planetu,“ řekl americký prezident Barack Obama pro NGV America.