palivo budoucnosti audi e-diesel | Trendy | autoweek.cz

Palivo budoucnosti Audi e-diesel

Palivo budoucnosti Audi e-diesel

06.05.2015 | Rybecký Vladimír | Trendy

Výzkumný závod Sunfire v Drážďanech vyrobil první litry velmi kvalitní nafty Audi e-diesel nezávislé na ropě. Syntetická nafta e-diesel je z vody, CO2 a ekologické elektrické energie.
Automobilky Audi učinila významný krok ve vývoji nových paliv s neutrální bilancí emisí CO2. Výzkumný závod v Drážďanech zahájil výrobu syntetické nafty Audi e-diesel. Zprovoznění závodu trvalo jen čtyři měsíce.
 
Výzkumný závod v Drážďanech vyrábí velmi kvalitní naftu. Na důkaz praktické využitelnosti načerpala spolková ministryně pro vzdělávání a výzkum Prof. Dr. Johanna Wanková prvních pět litrů do svého služebního vozu Audi A8 3.0 TDI clean diesel quattro.
 
„Syntetická nafta na základě CO2 je velkým úspěchem našeho výzkumu v oblasti trvalé udržitelnosti. Pokud se nám podaří používat CO2 jako surovinu v širokém měřítku, významně tím přispějeme k ochraně klimatu a efektivnímu využívaní přírodních zdrojů, čímž urovnáme cestu k zelené ekonomice,“ říká Wanková.
 
Drážďanská energetická společnost Sunfire je projektovým partnerem Audi. Provozuje závod, který funguje na principu PtL (Power-to-Liquid), na jehož základě probíhá výroba kapalných nositelů energie z ekologicky získávané elektrické energie. Ze surovin je zapotřebí pouze voda a oxid uhličitý. Potřebný CO2 je dodáván z bioplynové stanice. Brzy se však začne část CO2 získávat z okolního vzduchu prostřednictvím technologie Direct Air Capturing, kterou vyvinula společnost Climeworks z Curychu.
 
Při výrobě syntetické nafty Audi e-diesel je nejprve vodní pára rozštěpena vysokoteplotní elektrolýzou na vodík a kyslík. Tento proces s teplotou více než 800 °C je účinnější než konvenční metody, mimo jiné i díky zpětnému získávání tepla. Další zvláštností vysokoteplotní elektrolýzy je možnost dynamického řízení celého procesu, které přispívá ke stabilizaci elektrických sítí ve špičkách výroby elektrické energie z ekologických zdrojů.
 
V dalších dvou výrobních krocích reaguje vodík v syntézových reaktorech, opět za vysokého tlaku a teploty, s CO2. Výsledkem je kapalina tvořená sloučeninami s dlouhými uhlovodíkovými řetězci, která nese označení Blue Crude (modrá ropa).
 
Účinnost celého procesu, od elektrické energie z obnovitelných zdrojů až po kapalné uhlovodíky, je vysoká - cca 70 %. Podobně jako fosilní ropa může být i modrá ropa Blue Crude zušlechtěna rafinovacím procesem, čímž vznikne finální produkt Audi e-diesel.
 
Syntetické palivo Audi e-diesel neobsahuje žádnou síru ani aromatické uhlovodíky a díky vysokému cetanovému číslu se vyznačuje snadnou vznětlivostí. Z laboratorních zkoušek společnosti Audi vyplývá, že je vhodné jako příměs do fosilní nafty a pravděpodobně i jako samostatné palivo.
 
Spolkové ministerstvo pro vzdělávání a výzkum podporuje projekt Sunfire, který byl zahájen v květnu 2012. V červenci 2013 byl položen základní kámen výzkumného závodu v městské části Drážďany-Reick a od 14. listopadu 2014 následovalo uvedení závodu do provozu. V následujících měsících má závod vyrobit více než 3000 litrů paliva Audi e-diesel. V automobilovém odvětví je Audi exkluzivním partnerem společnosti Sunfire.
 
Nad rámec spolupráce se společností Sunfire se Audi zabývá již od roku 2009 vývojem paliv Audi e-fuels s neutrální bilancí CO2. Závod na Audi e-gas v dolnosaské obci Werlte vyrábí srovnatelným způsobem syntetický metan s označením Audi e-gas, který mohou řidiči modelu Audi A3 Sportback g-tron kupovat prostřednictvím speciální tankovací karty. Společně s francouzským podnikem Global Bioenergies zkoumá Audi možnosti syntetické výroby benzinu Audi e-benzin. V jiném projektu spolupracuje Audi s americkou společností Joule, která vyrábí syntetická paliva Audi e-diesel a Audi e-ethanol pomocí mikroorganismů.
  • Palivo budoucnosti Audi e-diesel
  • Palivo budoucnosti Audi e-diesel
  • Palivo budoucnosti Audi e-diesel