palivové články pro francouzskou poštu | Trendy | autoweek.cz

Palivové články pro francouzskou poštu

Palivové články pro francouzskou poštu

14.03.2015 | Rybecký Vladimír | Trendy

Francouzská pošta a Renault Trucks testují vozidlo vybavené palivovými články.
Renault Trucks a Francouzská pošta pokračují ve svém úsilí v oblasti udržitelného rozvoje a jako první v Evropě plánují uvést do zkušebního provozu vozidlo s elektrickým pohonem vybavené prodlužovačem dojezdu využívajícím palivové články. Tento rok trvající test umožní Renault Trucks prozkoumat veškerý potenciál vodíkové technologie v reálných podmínkách provozu.

Palivový článek vyvinutý společností Symbio FCell umožňuje zdvojnásobení délky dojezdu vozidla. Dojezd vozu Maxity Électrique o hmotnosti 4,5 t se tak zvýší na 200 km. Po dobu jednoho roku bude jako první v Evropě testován v reálných podmínkách provozu ve městě Dole (department Jura). Pošta s ohledem na zdejší velmi náročné meteorologické podmínky v zimním období volí tuto lokalitu pro testování všech nových poštovních vozidel.

 „Toto vozidlo nevydává žádný obtížný hluk a nevypouští nic jiného než vodní páru. Dojezd 200 km z něj činí ideální nástroj pro každodenní rozvoz zboží v městském a příměstském prostředí. Naším cílem v tomto projektu je podpořit evropské metropole v jejich úsilí o omezení emisí hluku a škodlivin v ovzduší. Za tímto účelem testujeme inovativní vozidla, která dnes vykazují nulové emise a v blízké budoucnosti budou pro naše zákazníky ekonomicky dostupná," vysvětluje, Karine Forienová, ředitelka strategie v oblasti energetické efektivity Renault Trucks.

Pro Francouzskou poštu, která v současnosti provozuje největší flotilu elektrických vozidel na světě, je tento zkušební provoz dalším z řady projektů zaměřených na prodlužování dojezdu jejích vozidel. Téměř před rokem pošta v rámci sběru a rozvozu dopisů a balíků poštovními doručovateli ve Franche-Comté testovala vlastní vozidla poháněná vodíkem.

,,Vodík se dnes jeví jako efektivní řešení pro rozšíření možností na náročnějších trzích a prodloužení dojezdu elektrických vozidel. Obecněji vzato je vývoj v oblasti ukládání energie pomocí vodíku taktéž nepostradatelným prvkem procesu změn ve způsobu získávání a využívání energie," vysvětluje Fréderic Delaval, technický ředitel divize Služby-pošta-balíky.

Renault Trucks připravil Maxity Électrique o hmotnosti 4,5 t pro instalaci palivových článků vyvinutých a integrovaných do vozidla ve spolupráci se společností Symbio FCell. Díky energii dodávané palivovým článkem se průměrný dojezd Maxity Élecitrique ze 100 km prodloužil o dalších 100 km.

,,Elektromotor se při jízdě napájí dvěma komplementárními zdroji energie. Palivový článek umožňuje dosáhnout maximálního výkonu 20 kW, zatímco další potřebnou energii dodávají baterie. V případě potřeby umožňuje palivový článek dobití baterií. Tvorba vody ze vzdušného kyslíku a z vodíku uloženého v zásobnících podle obráceného principu elektrolýzy vody produkuje elektřinu a teplo," upřesňuje manažer projektu Christophe Vacquier.

Teplo vyvíjené článkem je využíváno k vytápění kabiny, čímž byla omezena spotřeba energie z baterií a tím prodloužena jejich výdrž.
 
Technické parametry:
- Vozidlo registrováno v kategorii N2
- Technická celková hmotnost vozidla (PTAC): 4,5 t, ve Francii je vozidlo homologováno v kategorii do 3,5 t + 1 t díky specifickému předpisu pro skupinu čistých vozidel (řidičské oprávnění skupiny B): dodatečných 1000 kg reflektuje deklarovaný nárůst hmotnosti v souvislosti s použitím čistých alternativních technologií.
- Užitečné zatížení: 1 t
- Vytápění kabiny: teplem vyvíjeným palivovým článkem nebo elektrickým odporem typu CTP při vypnutí článku
 
Výkon:
- Průměrná délka dojezdu až 200 km (100 km pomocí baterií + 100 km pomocí článku)
- Maximální rychlost 90 km/h
- Automatická převodovka
- Asynchronní elektromotor: 400 V/47 kW
- Maximální točivý moment při rozjezdu (270 N.m)


Akumulátor
- Kapacita: 42 kWh
- Lithio-železo-fosfátový Valence Technology
- 4 akumulátory o celkové hmotnosti 400 kg
- Čas do úplného nabití včetně fáze vyrovnávání: 7 hodin
- Vozidlo je vybaveno nabíjecím zařízením umožňujícím jeho dobití z běžného elektrického rozvodu
 
Vodíková soustava
- Palubní energie: 45 kWh
- Vodíkový palivový článek: 20 kW
- Dvazásobníky vodíku, každý o objemu 75 l, umožňující uložení 4 kg plynu pod tlakem 350   
  bar
- Celková hmotnost soustavy: 300 kg
 
Zkušební oblast
-  Model Maxity H2 byl dodán v polovině února do distribučního centra ve městě Dole.
  Zkušební provoz je naplánován na dobu jednoho roku, aby parametry vozidla mohly být
  zkoumány během všech ročních období, a aby bylo získáno maximum užitečných
  informací.
- Vozidlo bude využíván pro obsluhu jedné trasy svozu dopisů a balíků.
- Tato trasa je dlouhá zhruba 70 km a vede převážně mimo městskou zástavbu.
-  Pracovníci pošty byli proškoleni v řízení vozidla.