proměna automobilového průmyslu | Trendy | autoweek.cz

Proměna automobilového průmyslu

Proměna automobilového průmyslu

02.11.2015 | | Trendy

Stoletý model podnikání v automobilovém oboru se mění v důsledku konvergence s technologickým sektorem. Nová zpráva DHL podrobně referuje o revoluční konvergenci automobilového průmyslu a technologického odvětví.
Společnost DHL, přední světový poskytovatel logistických služeb, zveřejnila novou studii, podle níž je stoletý model podnikání v automobilovém průmyslu již překonán. Automobilový průmysl prochází revolučním procesem konvergence s technologickým odvětvím, což přinese transformaci způsobu řízení dodavatelských řetězců. Zpráva uvádí, že konvergenci obou průmyslových odvětví urychluje rostoucí podíl systémů ze světa high-tech v konstrukci vozidel, který odráží rostoucí požadavky zákazníků na produktové inovace.
 
Studii Tichá revoluce: Konvergence a budoucnost automobilového dodavatelského řetězce připravila pro DHL Lisa Harringtonová, prezidentka společnosti lharrington group LLC. Jejím cílem bylo identifikovat globální výzvy a příležitosti v automobilovém průmyslu.
 
Konvergence směřující k potenciálnímu vytvoření jednoho super odvětví souvisí s nárůstem počtu globálních mega dodavatelů, protože 82 % komponent (ještě před 30 lety byl tento podíl 56 %) používaných výrobci automobilů, je nyní outsourcováno. Tato zvýšená závislost mění hierarchii, jejímž základem byli dosud samotní výrobci automobilů. Automobilový průmysl nyní vyžaduje větší standardizaci, přehled a řízení rizik v dodavatelských řetězcích aby si udržel konkurenceschopnost.
 
Lisa Harringtonová k tomu uvedla: „Starý způsob podnikání v automobilovém průmyslu je překonaný. Pryč jsou doby, kdy měl výrobce automobilů dodavatele výhradně z automobilového průmyslu. Současný průměrný vůz střední třídy má přibližně 40 až 50 systémů řízených mikroprocesorem, které vyžadují více než 20 milionů řádků softwarového kódu. Pro porovnání - Boeing 787 má méně než 15 milionů řádků softwarového kódu.“
 
„Je to ukázka toho, jak složitě propojená, a tím i závislá, se stala obě průmyslová odvětví. Zatímco spotřebitelé chtějí výhody stále inteligentnějších a technicky vyspělejších vozů, výrobci se musejí potýkat s větším rizikem a nejistotou ve svých dodavatelských řetězcích. Podniky musí být aktivnější a spolupracovat s dodavateli, aby byly dodavatelské řetězce připraveny na moderní provoz a nedocházelo k narušování podnikových procesů,“ poznamenala Harringtonová.
 
Nový automobilový dodavatelský řetězec je postaven na třech hlavních pilířích: standardizaci, přehlednosti a řízení rizik. Průmysl musí pracovat na standardizaci řízení fyzických a informačních dodavatelských řetězců. To umožní výrobcům automobilů a jejich dodavatelům zeštíhlit své provozní činnosti a tím snížit celkové náklady. Pro mnoho společností je tato cesta ke standardizaci jádrem jejich strategických plánů směřujících k přeměně jejich globálního dodavatelského řetězce.
 
Přehlednost má základ v nejmodernějších aplikacích informačních technologií v rámci dodavatelského řetězce. IT může zlepšit přehlednost prostřednictvím systémů pro analýzu a sledování, které zaznamenávají každou transakci v dodavatelském řetězci. Tento druh přehledu umožňuje společnostem přesně a nepřetržitě sledovat co se děje v jejich globální síti. Přehlednost umožňuje realizovat efektivnější řízení rizik, které představuje třetí pilíř, snižováním nejistoty v dodavatelském řetězci.
 
Michael Martin, viceprezident divize DHL Supply Chain, odpovědný za strategický vývoj vztahů s globálním automobilovým průmyslem, k tomu řekl: „DHL má bohaté zkušenosti, protože po dlouhé desítky let spolupracuje jak s automobilovým, tak i technologickým průmyslem. Sledujeme proces konvergence obou odvětví a bezprostředně vidíme i rizika a nejistoty, které může způsobit. Příchod nových dodavatelů do automobilového odvětví zvyšuje důležitost a složitost řízení rizik v dodavatelských řetězcích v automobilovém průmyslu. Pro dodavatele vzniká nové riziko v podobě konkurence s ostatními odvětvími, v neposlední řadě v rámci technologického sektoru pro technologické dodávky. Výrobci automobilů musejí diverzifikovat svoji dodavatelskou základnu tak, aby měli zajištěny lokální dodávky nebo dodávky z blízkých regionů. Tím sníží závislost a zajistí se proti rizikům.“