průlomová dohoda na trhu s cng | Trendy | autoweek.cz

Průlomová dohoda na trhu s CNG

Průlomová dohoda na trhu s CNG

08.04.2013 | Rybecký Vladimír | Trendy

Benzina řidičům nabídne nejvíce CNG plnicích stanic na trhu. Se společností Vítkovice Doprava uzavřela smlouvu na výstavbu 20 plnících stanic CNG.

Společnosti Benzina a Vítkovice Doprava uzavřely rezervační smlouvu na 20 lokalit pro výstavbu CNG plnicích stanic. Ty by měly na čerpacích stanicích Benzina vzniknout v horizontu dvou až tří let.

Uzavřená spolupráce tak přispěje k významnému rozvoji sítě CNG plnicích stanic v České republice. V současnosti je v celé České republice zprovozněno 46 plnicích stanic stlačeného zemního plynu, Benzina disponuje třemi stanicemi.

"Počet vozidel na CNG pohon rychle roste a v roce 2020 by mohl jejich podíl dosáhnout až 7 % tuzemského vozového parku. V nabídce CNG plnicích stanic vidíme perspektivu a zajímavé synergické efekty pro portfolio našich služeb," říká Artur Śladowski, generální jednatel společnosti Benzina. "Smlouva uzavřená se společností Vítkovice Doprava je důležitým krokem pro rozvoj sítě CNG plnicích stanic v České republice. Benzina by ráda v budoucnu řidičům nabídla nejširší sít stanic stlačeného zemního plynu v tuzemsku," dodává Artur Śladowski.

V rámci uzavřené smlouvy společnost Benzina pronajme společnosti Vítkovice Doprava 20 lokalit a umožní na nich prodej CNG. Půjde o čerpací stanice na dálničních tazích, silnicích I. třídy a rychlostních komunikacích. Výstavba 20 plnicích stanic by měla být ze strany společnosti Vítkovice Doprava dokončena v horizontu dvou až tří let.

Společnost Benzina má CNG v nabídce zatím u tří čerpacích stanic (ČS Brno Slatina, ČS Brno Kaštanová, ČS Humpolec -Vystrkov na D1 ). Zatím poslední CNG plnicí stanice byla otevřena loni v březnu v Humpolci. V následujících letech by jejich počet ráda navýšila až na čtyři desítky.

Popularita CNG v České republice roste zejména vzhledem k nižším nákladům na provoz vozidla oproti běžným palivům. Podstatnou konkurenční výhodou je velmi nízká daňová zátěž u CNG oproti standardním fosilním palivům. Z pohledu ekologie má CNG celou řadu předností, konkrétně v podobě snížených emisích  CO2 až o 30 % a snížených emisích NOx  až o 50 %. Očekává se, že spotřeba CNG v dopravě do roku 2020 poroste ze současných 10 mil. m3 až na 800 milionů m3.