světová plynárenská konference wgc 2015 | Trendy | autoweek.cz

Světová plynárenská konference WGC 2015

Světová plynárenská konference WGC 2015

07.07.2015 | Rybecký Vladimír | Trendy

CNG/LNG sektor se úspěšně prezentoval na světové plynárenské konferenci WGC 2015. 
Na světové plynárenské konferenci WGC 2015 se diskutovalo o dodávkách zemního plynu, investičních projektech, exploraci a těžbě plynu či cenové politice. Pozadu nezůstal ani výstavní pavilón na téma Zemní plyn v dopravě pod pracovním označením NGV Village, který byl prvním svého druhu pořádaným v rámci WGC. Stal se úspěšným modelem pro nadcházející světové plynárenské konference.
 
„Naše akce je zaměřena především na to, abychom do našeho odvětví přilákali zájem investorů a aby se zvýšilo povědomí o tomto dynamicky se rozvíjejícím odvětví. Chceme poukázat na fakt, že zemní plyn je spolehlivým a ekonomicky zajímavým palivem budoucnosti, na které se lze spolehnout. Jsem si jist, že díky spolupráci s asociacemi, sdruženími či dalšími subjekty hájícími zájmy různých průmyslových odvětví, z nichž mohu např. uvést zájmovou asociaci NGV Global zastupující zájmy průmyslu výroby automobilů s pohonem na zemní plyn, se stále více přibližujeme reálným řešením a koncepcím s potenciálem dále posílit současnou pozici zemního plynu ve světě,“ řekl prezident Mezinárodní plynárenské unie IGU Jerome Ferrier.    
 
NGV Village
Ve výstavních prostorách doprovodné výstavy WGC 2015 mělo své stánky na 50 vystavovatelů z  odvětví dopravy, a to včetně stánku společnosti Galileo Technologies projektující, vyrábějící a dodávající řešení i technická zařízení pro CNG/LNG sektor a dlouhodobě podporující zájmovou asociaci NGV Global, či americké korporace Clean Energy Fuels, zastoupená svou dceřinou organizací Clean Energy Compression (dříve IMW Industries), jež je stabilním dodavatelem kompletních CNG systémů.
 
Asociace NGV Global se letošní pařížské světové konference WGC 2015 účastnila společně se svou evropskou přidruženou asociací NGVA Europe (jejím členem je i Český plynárenský svaz), jež byla rovněž spolupořadatelem výstavního pavilonu NGV Village. Především její zásluhou se pařížské konference WGC 2015 zúčastnily také společnosti Mercedes-Benz, Iveco (divize CNH Industrial) či Renault Trucks. Automobily s pohonem na zemní plyn (NGV), které tyto firmy v rámci přidružené výstavy vystavovaly, vnesly do programu konference zcela novou dimenzi.
 
Dále je třeba zmínit četné další vystavované vozy, které se zúčastnily letošního ročníku Blue Corridor Rally 2015, což byla propagační jízda na 6800 km dlouhá trase vedoucí z Moskvy a St. Petěrburku do západní Evropy sponzorovaná plynárenskými společnostmi Gazprom a E.on. Prezentovala se také lehká užitková vozidla či autobusy s pohonem na zemní plyn.
 
Diskuse se účastnili také zpracovatelé a výrobci zemního plynu a CNG/LNG, kteří jsou si rovněž dobře vědomi zajímavých obchodních příležitostí nejen v odvětví dopravy, ale také v oblasti jeho přepravy či nabídky vhodných technologií.
 
  • Světová plynárenská konference WGC 2015
  • Světová plynárenská konference WGC 2015
  • Světová plynárenská konference WGC 2015
  • Světová plynárenská konference WGC 2015
  • Světová plynárenská konference WGC 2015