syntetická paliva přeměňují co2 na surovinu | Trendy | autoweek.cz

Syntetická paliva přeměňují CO2 na surovinu

Syntetická paliva přeměňují CO2 na surovinu

19.12.2017 | Rybecký Vladimír | Trendy

Studie Bosch podtrhuje značný potenciál snížení emisí CO2. K dosažení klimatických cílů je zapotřebí více než jen elektromobilita. Syntetická paliva mohou být přidávána do běžných paliv a hrát tak přímou roli při snižování emisí CO2 u stávajícího vozového parku.
Při výrobě syntetických paliv se zachycuje CO2 a přetváří se na surovinu, která se s pomocí elektřiny z obnovitelných zdrojů použije k výrobě benzinu, nafty nebo metanu (zemního plynu). Díky syntetickým palivům je tak možné výrazně přispět k omezení globálního oteplování.
 
Odborníkům z firmy Bosch se tento příspěvek z pohledu evropského vozového parku podařilo vyčíslit: do roku 2050 by mohlo použití syntetických paliv jako plánovaný doplněk k elektrifikaci ušetřit až 2,8 gigatuny CO2, nebo jinak 2,8.1012 kg. To odpovídá trojnásobku emisí CO2 v Německu za rok 2016.
 
Spalování s nízkým obsahem sazí snižuje náklady na ošetření výfukových plynů
Pokud mají být dosaženy klimatické cíle stanovené pařížskou konferencí, bude v následujících 40 letech nutné celosvětově snížit emise CO2 z dopravy o 50 %, ve vyspělých zemích nejméně o 85 %.
 
Dosažení budoucích klimatických cílů si kromě elektromobility žádá další inteligentní řešení. I kdyby všechny automobily jezdily na elektřinu, tak letadla, lodě i nákladní auta budou ke svému pohonu i nadále využívat nějaké palivo. Uhlíkově neutrální spalovací motory díky použití syntetických paliv jsou proto slibnou cestou, a to i pro osobní auta. Syntetická paliva mohou být navržena tak, aby jejich spalování probíhalo prakticky bez sazí. Tím lze snížit náklady na dodatečné úpravy výfukových plynů.
 
Další nespornou výhodou je, že může být i nadále využívána stávající síť čerpacích stanic. Totéž platí pro stávající know-how v oblasti technologie spalování. I když elektromobily v následujících letech výrazně zlevní, do vývoje v oblasti těchto paliv by se mělo vyplatit vložit úsilí. Bosch spočítal, že v závislosti na typu použitých obnovitelných zdrojů energie může být hybrid na syntetické palivo při 160 000 km levnější než elektromobil s dlouhým dojezdem.
 
Druhý dech pro stávající čerpací stanice a starší vozidla
Pokud je k výrobě syntetických paliv použita elektřina vyrobená z obnovitelných zdrojů, tedy bez emisí CO2, jsou tato paliva uhlíkově neutrální. K pohonu palivových článků lze využít vytvořený vodík (H2), zatímco paliva vytvořená dalším zpracováním je možné použít k pohonu spalovacích motorů nebo leteckých turbín. Jelikož jsou syntetická paliva kompatibilní se stávající infrastrukturou a motory, získaly by si své místo na trhu mnohem rychleji, než elektrifikace stávajícího vozového parku. Pokud jde o chemickou strukturu a základní vlastnosti, je to stále benzin. Pilotní projekty na komercializaci syntetické nafty, benzinu a plynu probíhají v současné době v Norsku a Německu.
 
Více o syntetických palivech
 
Co je zapotřebí k plnému zavedení syntetických paliv?
„K rozšíření syntetických paliv je i nadále zapotřebí značného úsilí. Zařízení na zpracování jsou stále nákladná a existuje jen několik testovacích závodů. Německé ministerstvo pro hospodářství a energetiku proto podporuje syntetická paliva jako součást své iniciativy „Alternativní energie v dopravě“. K rozšíření používání těchto paliv rovněž přispěje rostoucí dostupnost elektřiny z obnovitelných zdrojů a tím pokles její ceny.“
 
Jak se syntetická paliva vyrábějí?
„Syntetická paliva se vyrábí výhradně s využitím obnovitelných zdrojů energie. V první fázi se nejprve z vody vyrobí vodík. Poté se přidá uhlík, čímž vznikne kapalné palivo. Uhlík lze získat recyklací z průmyslových procesů nebo dokonce zachytit ze vzduchu pomocí filtrů. Kombinací CO2 a H2 vzniká syntetické palivo, kterým může být benzin, nafta, plyn nebo petrolej.“
 
Kolik bude toto palivo stát?
„V současné době je výroba syntetických paliv složitý a nákladný proces. Nicméně navýšení výroby a příznivé ceny elektřiny by mohlo znamenat výrazné zlevnění syntetických paliv. Současné studie naznačují, že cena samotného paliva (bez jakýchkoliv spotřebních daní) by se v dlouhodobém výhledu mohla pohybovat mezi 1,00 až 1,40 eura za litr.“
 
Jaký je rozdíl mezi syntetickým palivem a biopalivem?
„Na rozdíl od biopaliv nedochází u syntetických paliv k rozhodování mezi „nádrží a talířem“, což znamená, že se zemědělci nemusí rozhodovat, jestli budou na poli pěstovat plodiny určené do pohonných hmot („nádrže“) nebo potraviny případně krmivo pro dobytek („talíř“). A pokud jsou použity zdroje obnovitelné energie, je možné syntetická paliva vyrábět v neomezeném množství, což nelze očekávat v případě biopaliv kvůli dostupné ploše půdy.“