železnice konkuruje námořní a silniční přepravě | Aktuality | autoweek.cz

Železnice konkuruje námořní a silniční přepravě

Železnice konkuruje námořní a silniční přepravě

13.07.2017 | Rybecký Vladimír | Užitkové vozy

Největší dopravce v nákladní železniční dopravě společnost DB Schenker zaznamenává rapidní růst železniční dopravy. Ta začíná být stejně tak flexibilní jako silniční. Vlaky z Číny dovážejí především díly pro automobilový průmysl a zboží s krátkým termínem dodání.
Za nárůstem železniční přepravy stojí především automobilový průmysl, který doposud pro své zásilky využíval hlavně námořní přepravu na euroasijských trasách a silniční přepravu v Evropě.  Díky efektivnějším přepravním procesům a nárůstu počtu terminálů pro překládku kontejnerů začíná železniční přeprava konkurovat flexibilní silniční přepravě.
 
K trendu růstu zájmu o železniční přepravy přispělo i zavedení sběrných kontejnerů na trase z a do Číny. Pokud dříve zákazník potřeboval z Číny převést náklad o rozměrech jedné palety, musel volit námořní přepravu, dnes je možné zásilku poslat v čase o polovinu kratším po kolejích v režimu door-door.
 
Objem železniční přepravy roste nejen díky přepravám dílů pro automotive zákazníky, ale také díky přepravě elektroniky, strojním dílům a zařízením, prakticky jakémukoli zboží, u kterého hraje roli doba přepravy.
 
„Z Číny ve vagonech často putuje citlivé zboží, na železnici jsou totiž otřesy mnohem menší v porovnání s námořní přepravou, otřesy v kontejnerech jsme schopni sledovat pomocí čidel v rámci námi vyvinutého zařízení SmartBox,“ vyzdvihuje další přednost železniční přepravy manažer železničních přeprav Ondřej Jašek.
 
Největší železniční vozový park v Evropě i spolupráce v rámci aliancí
Se 4200 železničními vlečkami, které společnost provozuje po celé Evropě, se síť DB Schenker řadí mezi nejrozvinutější na světě. Železniční flotila DB Schenker čítá v Evropě přibližně 114 000 nákladních vozů a 3400 lokomotiv. Na bezproblémovém chodu celé sítě každý den intenzivně pracuje 34 000 zaměstnanců po celé Evropě.
 
DB Schenker je také součástí aliance XRail, v rámci níž spolupracuje s dalšími sedmi společnostmi a spojuje obchodní a průmyslová centra ve Skandinávii, Německu, Švýcarsku, Belgii a Rakousku. Komplexní nákladní přepravu na trase ze Skandinávie do Itálie zajišťuje v rámci joint venture s DB Schenker Rail Scandinavia a Italian NordCargo. Ve směru z východu na západ potom funguje spolupráce mezi DB Schenker Rail UK, francouzskou ECR a DB Schenker Rail Polska.
 
Jedním ze stěžejních projektů železničních spojení pro Českou republiku ve vazbě na přepravy kontejnerů z Asie je spojení mezi řeckým přístavem Pireus a Pardubicemi. Na této alternativní trase mezi Asií a Evropou dopravuje společnost DB Schenker až šest vlakových souprav týdně. Kontejnery jsou v přístavu Pireus přeloženy na vagóny, takže nemusí na lodi obeplouvat pobřeží Evropy až do Hamburku. Výsledná cesta se tak zkrátí o sedm dní.
 
Nejen rychlá, ale i zelená přeprava
Obecně je železniční přeprava nejekonomičtější na delší vzdálenosti a pro větší množství přepravovaného zboží. Proto je nejvhodnější pro eurasijskou přepravu, kde dokáže cestu v porovnání s námořní přepravou zkrátit až o tři týdny. Zároveň je nesrovnatelně levnější než doprava letecká.
 
„Ekologicky udržitelná logistika může zároveň přispět k šetření nákladů, například v železniční přepravě lze oproti kamionové ušetřit v závislosti na okolnostech až 15 % nákladů,“ prozrazuje Tomáš Holomoucký, ředitel DB Schenker.
 
Železniční přeprava dokáže být efektivnější a ekologičtější i na území České republiky. DB Schenker například zajišťuje společnosti ESAB železniční přepravu z výroby ve Vamberku do distribučního centra v Pardubicích. Náklad, který by jinak zaplnil denně 20 kamionů.