výrazná daňová podpora cng pokračuje | Trendy | autoweek.cz

Výrazná daňová podpora CNG pokračuje

Výrazná daňová podpora CNG pokračuje

27.04.2018 | | Trendy

Využití stlačeného zemního plynu (CNG) by vzhledem ke zpřísňujícím se emisním normám mělo růst v dopravě obecně. Česká vláda se nyní zavázala nezvyšovat spotřební daň u CNG minimálně do roku 2025. Díky tomu je spotřební daň u CNG oproti benzinu nižší o více než 11 Kč.
Podle statistik Českého plynárenského svazu (ČPS) spotřeba zemního plynu na tuzemském trhu vzrostla o 13,9 %. Aktuálně je v Česku v provozu téměř 170 plniček a brzy bude překročena hranice 200 plnicích stanic CNG v ČR.
 
Hlavním důvodem rostoucí obliby CNG je štědrá podpora státu ve formě nižší spotřební daně. „I přesto, že se sazba spotřební daně na CNG počínaje rokem 2018 zdvojnásobila na přibližně 1,44 Kč/m3, při porovnání se spotřebními daněmi u benzinu, kde zaplatíme státu za každý litr 12,84 Kč, a nafty, u níž činí spotřební daň 10,95 Kč/l, se stále jedná o výrazné daňové zvýhodnění. Odběry firem sdružených v naší nákupní alianci v loni meziročně rostly o 158 %, díky čemuž jsme byli schopni vyjednat vyšší dvoukorunovou slevu na kilogram v síti innogy,“ vysvětluje generální ředitel nákupní aliance Axigon Damir Duraković.
 
Vláda ČR se v memorandu zavázala nezvyšovat sazbu pro CNG v období 2020 až 2025. Byla to nutná podmínka pro další naplňování Národního akčního plánu čisté mobility, který byl schválen na konci roku 2015.
 
„Potenciálním zájemcům o CNG vozy dává podepsané memorandum větší jistotu ohledně ceny CNG v budoucích letech a nemusejí se tak obávat koupě těchto vozů na delší časové období,“ podotýká manažer zodpovědný za CNG ve společnosti E.on Petr Hrubý.
 
Podle České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu (ČAPPO) se po roce 2020 budou muset ve vyspělých zemích postupně měnit zdroje energie pohonu. Budoucí emisní norma Euro 6d totiž bude po roce 2020 vyžadovat v průměru maximálně 95 g CO2 na kilometr. To v současnosti odpovídá spotřebě nafty zhruba 3,6 l/100 km nebo benzinu 4,1 l/100 km. Po roce 2025 je cíl snížit povolené emise CO2 dokonce až na 75 g/km. Lze tedy očekávat vyšší zastoupení plynných paliv včetně vodíku a stejně tak nárůst využití elektromobilů.
 
„Minimálně v roce 2030 budou stále dominovat fosilní paliva. Podíl elektromobility v české dopravě by v té době mohl dosáhnout až 10 %. Plynné alternativy v podobě CNG, LNG a v blízké budoucnosti i vodíku, jenž je emisně bezkonkurenčně nejlepší, budou zastoupeny 15% podílem. Podíl pohonných hmot z ropy upravených další ekologizací však bude nadále činit minimálně 75 %,“ uvádí Václav Loula, šéf stálé komise pro paliva ČAPPO, který si podle svých slov dovede představit, že kolem roku 2040 bude v rámci EU až 1 % automobilů na vodík.