využitím robotů dojde k transformaci logistiky | Trendy | autoweek.cz

Využitím robotů dojde k transformaci logistiky

Využitím robotů dojde k transformaci logistiky

06.05.2016 | Rybecký Vladimír | Trendy

Nejnovější zpráva DHL o trendech informuje o aktuálním stavu robotické technologie v logistice a nabízí vizionářský výhled na transformované dodavatelské řetězce. Podle Deutsche Post DHL Group budou brzy robotické technologie hrát pro logistiku důležitou roli.
Deutsche Post DHL Group (DPDHL Group), přední světová poštovní a logistická společnost, se přibližuje době, kdy se roboty stanou důležitou součástí světa logistiky.
 
Společnost představila novou zprávu o trendech s názvem Robotics in Logistics (Robotika v logistice), která ukazuje, jak využití robotů ovlivní dodavatelské řetězce. Robotické technologie se budou možná již brzy podílet v logistickém prostředí na vychystávání, balení a přepravě zboží.
 
Matthias Heutger, viceprezident divize DHL Customer Solutions & Innovation, zodpovědný za strategii, marketing a inovace, řekl: „Roboty pracují v mnoha průmyslových odvětvích, ale logistiku dosud neovlivnili kvůli složitosti pracovních činností, které zahrnují manipulaci s velmi různorodými předměty v nekonečném množství kombinací, v blízkosti lidí a na omezeném prostoru. Současné výzkumy ukazují, že v 80 % logistických provozů se v současnosti pracuje stále manuálně. V poslední době se však technika začíná dostávat na úroveň, na níž již bude schopna uspokojit poptávku po flexibilních a nízkonákladových robotech využitelných pro práci v logistice.“
 
Roboty budou brzy standardem ve skladech po celém světě
Zpráva zdůrazňuje, že vývoj nové generace robotů, které dokážou rozumět, pohybovat se, reagovat na své prostředí a vykonávat precizní úkony společně s lidmi, je urychlován intenzivním růstem elektronického obchodu s vysokým podílem lidské práce a trendem klesajícího počtu a stárnutí zaměstnanců.
 
Petr Polák, IT Delivery Manager DHL Supply Chain v České republice, prohlásil: „I když jde v logistice vývoj rychle dopředu, k zavádění novinek nedochází tak pružně, jak bychom si představovali. Čárové kódy se například používají zhruba 50 let a přesto, že existuje řada novinek, jejich využití stále převládá. V případě robotů by však jejich uvedení do praxe mohl výrazně urychlit aktuální nedostatek pracovních sil, se kterým se logistika potýká. Navíc manipulace se zbožím bude rychlejší a ekonomičtější, což bude významným argumentem i pro naše zákazníky.“

Společnost DPDHL Group již zahájila testy, které mají poskytnout odpověď, jakou roli by mohla robotizace sehrát v logistice. Společnost zkouší spolupracující roboty ve vybraných skladovacích provozech s cílem nalézt řešení pro transformaci dodavatelských řetězců. Přehled výsledků z testování byl představen na první akci Robotics Day, která se uskutečnila v Inovačním centru DHL v Německu, kde se sešli přední výzkumníci v oblasti robotiky. Na akci, která hledala odpověď na otázku, jak by mohli lidé a vyspělí roboti pracovat vedle sebe, byly vystaveny také konkrétní nejmodernější exponáty předních společností v oblasti robotiky.

  • Využitím robotů dojde k transformaci logistiky
  • Využitím robotů dojde k transformaci logistiky