windgas poskytuje ekologičtější cng od e.on | Trendy | autoweek.cz

WindGas poskytuje ekologičtější CNG od E.on

WindGas poskytuje ekologičtější CNG od E.on

13.08.2015 | Rybecký Vladimír | Trendy

Stlačený zemní plyn CNG od E.on je nově ekologičtější. K jeho výrobě se využívají obnovitelné zdroje.
Čeští řidiči mohou od června tankovat na plnicích stanicích společnosti E.on vylepšenou verzi stlačeného zemního plynu CNG. Díky využití unikátní technologie WindGas je palivo CNG nově obohacováno o další složku, která je vyráběna výhradně za využití obnovitelných zdrojů. CNG palivo na stanicích E.on je díky tomu ekologičtější a šetrnější k životnímu prostředí.
 
Technologie WindGas funguje na principu elektrolýzy destilované H2O. Za použití přebytků elektrické energie, která je brána z obnovitelného zdroje v podobě větrných elektráren, vzniká štěpením vody vodík a kyslík. V následujícím kroku zvaném metanizace může vodík reagovat s CO2, čímž vzniká výsledný produkt – metan. Ten tvoří základní složku zemního plynu.
 
Společnost E.on je prvním dodavatelem zemního plynu v České republice, který technologii WindGas využívá také pro český trh. Jejím cílem je dále podpořit ekologické vlastnosti již tak šetrného paliva, jakým stlačený zemní plyn CNG je. CNG na plnicích stanicích provozovaných společností E.on aktuálně obsahuje 20 % příměsi WindGas. Zachovává si přitom veškeré vlastnosti běžného CNG.
 
„V případě našeho CNG paliva je do stlačeného zemního plynu, což je zdroj ekologický, avšak neobnovitelný, přidávána složka obnovitelná. Nové palivo má stejné vlastnosti jako běžný stlačený zemní plyn CNG, díky využití obnovitelných zdrojů je však ještě šetrnější k životnímu prostředí,“ vysvětluje Jiří Lachout ze společnosti E.on Energie a.s.
 
Stlačený zemní plyn CNG díky svým vlastnostem produkuje významně méně emisí než dnes běžně používaná paliva jako benzín a nafta, a to v některých případech až o 90 %.