zájemci o elektromobily se „nachytřili“ u čez esco | Trendy | autoweek.cz

Zájemci o elektromobily se „nachytřili“ u ČEZ ESCO

Zájemci o elektromobily se „nachytřili“ u ČEZ ESCO

29.08.2017 | | Trendy

Zástupci podnikatelské sféry využili možnost účasti na odborném workshopu Elektromobilita v podnikání, který uspořádala společnost ČEZ ESCO. Skupina ČEZ je provozovatelem nejrozsáhlejší sítě veřejných dobíjecích stanic. 
Bude letošní rok znamenat tolik očekávaný průlom a definitivní bod zvratu v penetraci elektromobilů na českých silnicích? Jaké jsou možnosti na získání a využití dotačních titulů k pořízení elektromobilu a dobíjecí stanice? Co na to stavitelé dobíjecí infrastruktury? A proč je vlastně elektromobilita příležitostí pro firmy a veřejný sektor? Odpovědí na další a podobné otázky se dočkali účastníci tematického workshopu Elektromobilita v podnikání, který uspořádala společnost ČEZ ESCO.
 
Po loňských 271 nových registracích elektromobilů přibylo letos do konce července v České republice dalších 222 nových elektromobilů. Aktuálně tak počet elektromobilů v ČR atakuje hranici 1500 vozů.
 
„Objem registrací nových elektromobilů v prvních sedmi měsících letošního roku deklaruje jejich postupný nástup. Jako provozovatel největší sítě dobíjecích stanic v České republice bychom jej navíc chtěli výrazněji podpořit rozšířením výstavby nové dobíjecí infrastruktury. Současně se chceme výrazně angažovat na poli osvěty a propagace elektrického pohonu v individuální i veřejné dopravě. Tuto akci proto vnímáme jako pilot pro seriál dalších podobných setkání,“ uvedl Petr Štulc, ředitel úseku produkty a trhy společnosti ČEZ ESCO.
 
Program OPPIK
Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – zaměřuje se na rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace, rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků, energetické úspory a rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií. Cílem je dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené na znalostech a inovacích.
 
V rámci programu OPPIK je vyhlášena dotační výzva Nízkouhlíkové technologie - Elektromobilita - Výzva III, díky které mohou velké, střední i malé firmy získat dotaci na pořízení elektromobilu ve výši až cca 30 % pořizovací ceny. Zároveň lze získat dotaci až 75 % na pořízení dobíjecí stanice pro neveřejné použití. Tato dotační výzva je otevřena pro příjem žádostí do 17. 9. 2017.