balíček mobility schválen | Doprava | autoweek.cz

Balíček mobility schválen

Balíček mobility schválen

10.07.2020 | | Doprava

ČESMAD Bohemia má dobrou zprávu pro dopravce i řidiče o schválení Balíčku mobility Evropským parlamentem.
Evropský parlament schválil Balíček mobility, který se projednával skoro čtyři roky (předložen byl koncem května 2017). Obsah balíčku je vítězstvím kompromisní cesty podporované i českou stranou, která v první řadě znamená, že silniční dopravci nebudou spadat pod vysílací směrnici při bilaterálních a tranzitních přepravách, naopak pod směrnici bude spadat plně kabotáž. Do domovského státu se řidiči budou muset vracet vždy do čtyř týdnů a vozidla do země registrace každé dva měsíce. To by mělo omezit praxi, kdy řidič zůstává v zahraničí několik měsíců v kuse.
 
Změna nastane v povinnosti instalace digitálních tachografů, která bude od poloviny roku 2026 pro vozidla v mezinárodní přepravě platit již od 2,5 t.
 
Nejdůležitějším pozitivem je, že naši dopravci nebudou muset čelit v každé zemi jiným předpisům pro vysílání, jakým je dnes například německý MiLoG, francouzský Loi Macron apod. Balíček přinesl i určitá uvolnění pro řidiče, například při návratu domů na týdenní odpočinek budou moci překročit dobu řízení o dvě hodiny aby mohli strávit více času s rodinnou a odpočinek nemuseli vykonávat na cestě. Přijaté kompromisní návrhy jistě nejsou dokonalé, ale v zájmu dohody je akceptujeme, i když jistá úskalí mezinárodní silniční dopravě přinesou.
 
Velké poděkování za dosažení dohody patří europoslankyním Martině Dlabajové a Kateřině Konečné, také Michaele Šojdrové, Pavlu Teličkovi, Pavlu Svobodovi a dalším. Výbornou práci odvedl tým stálého zastoupení České republiky v EU, velvyslanec Jaroslav Zajíček a dopravní atašé Zdeněk Čechura. A věc by se nezdařila bez vkladu ministra Dana Ťoka, jeho kolegů a podpory premiéra Andreje Babiše, kteří se ve vyjednáváních angažovali.
 
Martin Felix, ČESMAD Bohemia