sebedestrukce evropy pokračuje (aktualizováno) | Aktuality | autoweek.cz

Sebedestrukce Evropy pokračuje (aktualizováno)

Sebedestrukce Evropy pokračuje (aktualizováno)

19.10.2018 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Evropské sdružení výrobců automobilů (ACEA) vyjádřilo vážné obavy z výsledku hlasování Evropského parlamentu o prvních emisních normách EU pro nákladní automobily.
Ve výboru EP pro životní prostředí proběhlo hlasování o pozměňovacích návrzích k návrhu nařízení, které stanoví emisní normy (CO2) pro nová těžká užitková vozidla. Podobný proces, jako byl pro OA a dodávky v minulých týdnech. Mezi hlavními prvky u TUV jsou:
- snížení emisí CO2 oproti roku 2019 na úrovni – 20 % k roku 2025 a – 35 % k roku 2030
- povinný podíl bezemisním „městských“ autobusů v rámci nových prodaných vozidel
- de facto povinný podíl nízkoemisních nákladních vozidel
 
Nyní bude na plenárním zasedání EP (konat se bude v týdnu od 12. 11.), aby schválilo konečnou pozici EP pro trialogy. V Radě EU (členské státy) se očekává schválení pozice do konce roku. Nejedná se tedy o finální podobu nařízení.

Hlasování Výboru pro životní prostředí Evropského parlamentu ENVI bylo reakcí na návrh Evropské komise týkající se emisí CO2 u nových těžkých nákladních vozidel, který byl zveřejněn v květnu. Tyto emisní standardy by se měly zavést během pouhých šesti let.
 
„Evropský průmysl nákladních vozidel je ochoten zavázat se k ambiciózním cílům v oblasti emisí CO2  pokud jsou v daném časovém horizontu technologicky a ekonomicky životaschopné. Avšak extrémně přísná úroveň snížení emisí CO2 pro roky 2025 a 2030, o nichž poslanci hlasovali, jsou i nad rámec návrhu Komise, který byl sám o sobě již velmi náročný," uvedl generální tajemník ACEA Erik Jonnaert.
 
„Tyto cíle by představovaly velký problém, protože prostě nezohledňují skutečnosti a složitost trhu s nákladními vozidly ani dlouhé vývojové cykly pro těžká nákladní vozidla. Evropští poslanci by si měli uvědomit, že kamiony, které se dostanou na trh v roce 2025, se vyvíjejí již nyní,“ vysvětlil Jonnaert.
 
ACEA podporuje myšlenku Evropské komise zavést konkrétní pobídky k podpoře inovací a zavádění vozidel s alternativními pohony. V tomto ohledu ACEA vítá zavedení superúvěrového systému jako prostředku k podpoře co nejširšího využití nákladních automobilů s nízkým a nulovým obsahem emisí.
 
Evropští poslanci však hlasovali pro transformaci tohoto systému na systém s kvótami, který by stanovil „malus“ CO2 pro ty výrobce, kteří plně nedosáhnou nerealistické cíle prodeje vozidel s nulovými a nízkými emisemi. „To nezohledňuje fakt, že potenciál elektrifikace těžkých nákladních vozidel je mnohem nižší než u osobních automobilů, zejména pokud jde o nákladní vozidla zajišťující dodávky zboží na dlouhých trasách. Kromě toho zcela chybí potřebná infrastruktura pro dobíjení, zejména po dálnicích,“ uvedl Jonnaert.
 
Nákladní vozidla přepravují 14 miliard tun zboží ročně. Zajišťují přibližně 72 % veškeré pozemní nákladní dopravy v Evropě, resp. 90 % celkové hodnoty dopravovaného zboží, přičemž představují pouze 5 % z celkových emisí CO2. Výkon nákladní silniční dopravy, vyjádřený v miliardách tunokilometrů, mezi lety 2000 a 2016 vzrostl o 20 %.