daf trucks se podílí na testech platooningu | Doprava | autoweek.cz

DAF Trucks se podílí na testech platooningu

DAF Trucks se podílí na testech platooningu

21.09.2017 | Rybecký Vladimír | Doprava

Společnost DAF Trucks se bude podílet na dvouletém testu řazení nákladních souprav do řízených kolon (tzv. platooning) realizovaných ve Velké Británii a vedeném britskou výzkumnou laboratoří dopravy TRL.
Společnost DAF Trucks byla se svými partnery, společnostmi TNO, Ricardo a logistickou společností DHL, vybrána britským ministerstvem dopravy ve spolupráci s anglickou správou dálnic Highways England k tomu, aby byly získány zkušenosti s řazením nákladních souprav do kolon na vybraných úsecích britské silniční sítě. První zkušební nákladní vozidla DAF pro platooning mají ve Velké Británii zahájit testy v nejbližších měsících.
 
Britská vláda od testů očekává, že s tímto inovativním řešením získá zkušenosti, které mohou přispět k vyšší efektivitě dopravy. Platooning umožňuje, aby se nákladní vozidla s využitím pokročilých asistenčních systémů řadila v těsném sledu za sebou, což vede ke snížení spotřeby paliva, snížení emisí CO2 a ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy.
 
Automatická akcelerace, brzdění, a dokonce i řízení
Při platooningu nákladních vozidel umožňují vysoce pokročilé technologie (Wifi-P, radar a kamery), aby dvě bezdrátově propojená nákladní vozidla jela ve velmi krátkém odstupu za sebou. Při využití informací o řízení prvního z nich v koloně (platoon) mohou za ním zařazená vozidla automaticky akcelerovat, brzdit i být řízena.
 
Snížení emisí CO2, vyšší bezpečnost a plynulost dopravy
Když při platooningu vedoucí vozidlo zpomaluje, automaticky a téměř bez zpoždění zpomalují i následující vozidla, což významně přispívá ke zvýšení bezpečnosti v silničním provozu. To umožňuje, aby byly rozestupy mezi nákladními vozidly v koloně minimální a neměnily se, což díky aerodynamickému stínu vede k další úspoře paliva až o 10 % a tím také k odpovídajícímu snížení emisí CO2.
 
Další výhodou platooningu je zvýšení plynulosti dopravy pro ostatní účastníky dopravy, protože vozidla se v řízené koloně vzájemně nepředjíždějí. Navíc může technologie řazení nákladních vozidel do řízených kolon usnadnit dalším vozidlům, aby se jednoduše zařadila do provozu třeba na dálnici nebo aby ji zase bezpečně opustila, i když se míjí s řízenou kolonou. K bezpečnosti silniční dopravy přispívají také vyspělé asistenční systémy. Ty jsou na rozdíl od člověka vždy bdělé a reagují pětadvacetkrát rychleji než třeba špičkový hráč ve sportu.
 
Platooning je technicky proveditelný
„Společnost DAF je poctěna tím, že se účastní provozního testu pro britskou vládu, řízeného laboratoří TRM a využívajícího třívozidlovou řízenou kolonu. Tyto zkoušky obohatí naše znalosti a zároveň tyto zkušenosti ukážou, jaké výhody platooning přináší. Zároveň můžeme podpořit ministerstvo dopravy tím, že přineseme reálné testy o tom, jak může platooning zlepšit efektivitu dopravy. Dovolte mi ale, abych byl zcela otevřený: Je naprosto nepopiratelné, že k uvedení platooningu na trh nás ještě čeká dlouhá cesta. Nicméně tyto testy jsou důležitým a nezbytným krokem, který musíme učinit,“ řekl člen správní rady společnosti DAF Trucks odpovědný za vývoj Ron Borsboom.
 
 „Je jasné, že zbývá ještě mnoho bodů, které je nutné vyřešit v oblastech legislativy, právní odpovědnosti a všeobecného rozšíření do povědomí veřejnosti. Britská vláda si zaslouží uznání za to, že se zasadila o tak důležitou a cennou iniciativu,“ dodal Ron Borsboom.
 
Řidič je stále nutný
Ron Borsboom dále prohlásil: „Platooning nenahrazuje řidiče. Každé nákladní vozidlo potřebuje muže nebo ženu za volantem. Na vedlejších silnicích nebo v obytných oblastech musí mít řidič kontrolu nad nákladním vozidlem. Platooning je především efektivním řešením pro dálkovou přepravu na hlavních silničních a dálničních tazích. I tak budou muset být řidiči náležitě vyškoleni, aby v případě potřeby mohli plně převzít kontrolu nad řízením vozidla. Platooning neznamená počátek konce profese řidičů, pouze snižuje jejich pracovní vypětí. Doprava je stále rušnější a na řidiče klade stále vyšší nároky. Inteligentní systémy, jako je platooning, jsou vyvíjeny proto, aby řidičům pomáhaly tyto požadavky jednodušeji zvládnout.“
 
V čele vývoje technologie platooningu už od roku 2015
Společnost DAF Trucks je v čele vývoje technologie platooningu už od počátku roku 2015, kdy ve spolupráci se společnostmi NXP Semiconductors, TNO (nizozemská organizace pro aplikovaný vědecký výzkum) a bezpečnostním institutem Ricardo zahájila projekt EcoTwin, zaměřený na platooning. Od té doby najezdili zkušební řidiči společnosti DAF desítky tisíc kilometrů na veřejných silnicích evropského kontinentu i na moderní testovací trati společnosti DAF, což pomohlo ke značnému vylepšení této technologie. V roce 2016 se společnost DAF úspěšně účastnila akce European Truck Platooning Challenge, inicializované holandským ministerstvem pro infrastrukturu a životní prostředí.